English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  Press Releases
Tuesday, May 9, 2017
YPO 글로벌 펄스 조사 결과 발표: 아시아 지역 경영인들의 경제 신뢰도 2년래 최고 수준
Tuesday, May 2, 2017
YPO Announces 2017 Global Innovation Award Finalists
Tuesday, April 25, 2017
"สัปดาห์แห่งนวัตกรรม YPO " รวบรวมเหล่าผู้บุกเบิกสำหรับกิจกรรมโดเมลธุรกิจที่พลิกผัน (Disruptive Business Models Event) ในฮ่องกง
"Tuần lễ Đổi mới YPO" Tập hợp những Nhà đổi mới cho Sự kiện Mô hình Kinh doanh Đột phá diễn ra tại Hồng Kông
Tuesday, August 5, 2014
YPO: アジアのCEOの信頼感が過去3年で最高水準に
아시아 CEO, 경제전망 지수 3년래 최고치
YPO(青年总裁组织):亚洲CEO信心达到三年中最高
Tuesday, April 25, 2017
"Pekan Inovasi YPO" Mengumpulkan Inovator untuk Acara Model Bisnis yang Mengganggu di Hong Kong
YPO 혁신주간, 홍콩에서 전세계 혁신가들 초대해 ‘혁신 비즈니스 모델’ 이벤트 개최
YPO創新周 在香港組織創新者進行顛覆性商業模式活動

Copyright © 2020 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
Home | About us | Services | Partners | Events | Login | Contact us | Privacy Policy | Terms of Use | RSS
US: +1 800 291 0906 | Beijing: +86 400 879 3881 | Hong Kong: +852 8192 4922 | Singapore: +65 6653 1210 | Tokyo: +81 3 6859 8575