English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  Press Releases
Thursday, September 27, 2012
LBi bổ nhiệm Roy Capon làm giám đốc điều hành khu vực Châu Á-Thái Bình Dương – một động thái nhằm tăng cường việc tiếp thị và sự hiện diện toàn cầu của hãng công nghệ này
LBi 아시아•태평양 CEO로 Roy Capon 임명-마케팅과 기술 에이전시로서의 국제적 입지 강화
LBiがアジアパシフィックCEOにRoy Caponを任命―マーケティング・テクノロジー代理店としてのグローバル戦略を強化
Wednesday, September 26, 2012
LBi แต่งตั้ง นายรอย คาปอน เป็นประธานกรรมการบริหารของเอเชีย แปซิฟิก เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในฐานะรอยเท้าสากลของการเป็นหน่วยงานด้านการตลาดและเทคโนโลยี
LBi menunjuk Roy Capon sebagai CEO untuk Asia Pasifik - langkah ini memperkuat kedudukan global pemasaran dan teknologi badan tersebut
LBi 任命 Roy Capon 擔任亞太區首席執行官,這一舉措深化了該營銷和技術公司的足跡
LBi 任命 Roy Capon 担任亚太区首席执行官,这一举措深化了该营销和技术公司的足迹
LBi Appoints Roy Capon as CEO of Asia Pacific - Move Strengthens Marketing and Technology Agency's Global Footprint
Friday, July 27, 2012
LBi Wins UK, US and Australian Digital Brief for Cunard Line
Thursday, May 17, 2012
LBi Appoints Adrian Farouk as MD of Australia - Appointment Strengthens LBi's Presence in Asia-Pacific Region

Copyright © 2022 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
Home | About us | Services | Partners | Events | Login | Contact us | Cookies Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Terms of Use | RSS
US: +1 214 890 4418 | Beijing: +86 400 879 3881 | Hong Kong: +852 8192 4922 | Singapore: +65 6549 7068 | Tokyo: +81 3 6859 8575