English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
Tuesday, 19 September 2017, 20:00 HKT/SGT
Share:
    

Source: CropLife Asia
ครอปไลฟ์ เอเชียยืนยันไม่ยอมรับข้อมูลจากเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ขอให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญต่อเกษตรกรไทยเป็นอันดับแรก

BANGKOK, Sept 19, 2017 - (ACN Newswire) - ดร. เชียง ฮี ตัน กรรมการบริหารของครอปไลฟ์ เอเชีย ได้ออกแถลงการณ์สืบเนื่องจากการเคลื่อนไหวของเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thailand Pesticide Alert Network หรือ Thai-PAN) ที่จำกัดมิให้เกษตรกรสามารถใช้แนวทางการปกป้องพืชผลที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได้ (safe and effective crop protection) ดังนี้

“พี่น้องเกษตรกรไทยในขณะนี้กำลังประสบกับเงื่อนไขและอุปสรรคมากมาย เนื่องจากพวกเขาต้องผลิตพืชผลให้เพียงพอรองรับการบริโภคที่เพิ่มขึ้นด้วยทรัพยากรที่ลดน้อยถดถอยลง รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดด้วย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากในปัจจุบัน”

“และในฐานะที่เราเป็นองค์กรหนึ่งในห่วงโซ่คุณค่าการผลิตอาหาร เราก็ต้องมีหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องเกษตรกรไทยและในภูมิภาค ให้สามารถรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ให้ได้ เพื่อการผลิตพืชผลต่าง ๆ มาหล่อเลี้ยงผู้คนในทั้งภูมิภาค รวมถึงบนโลกใบนี้ และช่วยให้พวกเขารวมถึงครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ต้องช่วยกัน”

“เรารู้สึกผิดหวังกับการตัดสินใจของเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ที่ไม่ได้อ้างอิงจากข้อเท็จจริงเป็นหลัก มิได้ให้ความสำคัญต่อเกษตรกรไทยเป็นอันดับแรก”

“เมื่อเดือนที่แล้ว เกษตรกรไทยจากที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศได้ประกาศชัดเจนอย่างหนักแน่นเป็นเสียงเดียวกัน ในการเรียกร้องการเข้าถึงเทคโนโลยีการปกป้องพืชผลมากขึ้น มิใช่การขอทางเลือกที่น้อยลง ซึ่งในยุคแห่งศตวรรษที่ 21 เช่นนี้ พวกเขาต้องต่อสู้กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ความแห้งแล้งที่รุนแรงขึ้น น้ำท่วม ศัตรูพืช วัชพืช และโรคภัยต่าง ๆ พวกเขาจึงต้องการตัวช่วยที่สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เท่าทัน”

“ดังนั้น การปฏิเสธทางเลือกมิให้เกษตรกรมีทางเข้าถึงตัวช่วยที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จึงก่อให้เกิดผลเสียหายทั้งด้านความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรเอง รวมทั้งความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ”

“ครอปไลฟ์ เอเชีย ในฐานะพันธมิตรและผู้ร่วมอุดมการณ์กับรัฐบาลไทยในการสร้างความยั่งยืน ความปลอดภัยและมั่นคงแก่ห่วงโซ่อุปทานอาหารของประเทศ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พันธมิตรและผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐและทุกภาคส่วน จะตระหนักว่าข้อมูลจากเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชนั้น ผิดเพี้ยนจากความเป็นความจริง และพิจารณาถึงหลักวิทยาศาสตร์ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ช่วยปกป้องผลผลิตที่ได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว และให้ความสำคัญกับเกษตรกรไทยเป็นอันดับแรก”

“เรายังคงมุ่งมั่นในการสนับสนุนเกษตรกรไทยต่อไป และหวังว่าจะได้ร่วมทำงานและหารือกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการสนับสนุนพี่น้องชาวเกษตรกร”

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน ติดต่อ
บริษัท เอบีเอ็ม คอนเนค จำกัด
สาธิดา ศรีธัญญาธรณ์
โทร. 0 2252 9871
อีเมล satida.s@abm.co.th

Topic: Press release summary
Source: CropLife Asia

Sectors: Water, Agritech, Food & Beverage, Daily News, Regional
https://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network


Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network.

 

CropLife Asia Releated News
May 21, 2021 16:00 HKT/SGT
CropLife Asia Highlights how Plant Science is 'Part of the Solution' on Biodiversity Day
Mar 22, 2021 11:00 HKT/SGT
Water Crisis Highlights Need for New Solutions & Technologies to Drive Conservation in Asian Agriculture
Mar 12, 2021 06:00 HKT/SGT
CropLife Asia's 'Drone for Pesticide Application' Online Forum draws Asian Policymakers and Global Experts
Mar 3, 2021 15:00 HKT/SGT
CropLife Asia 2021 Annual General Meeting convenes virtually with Regional Food Supply Chain & Farmer Resiliency Center Stage
Feb 9, 2021 12:00 HKT/SGT
Lunar New Year Brings Call from CropLife Asia to "Think of and Thank our Farmer Heroes"
More news >>
Copyright © 2021 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
Home | About us | Services | Partners | Events | Login | Contact us | Cookies Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Terms of Use | RSS
US: +1 800 291 0906 | Beijing: +86 400 879 3881 | Hong Kong: +852 8192 4922 | Singapore: +65 6653 1210 | Tokyo: +81 3 6859 8575