English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
Friday, 23 November 2012, 17:00 HKT/SGT
Share:
    

Source: Bayfield Ventures Corp.
บริษัท เบย์ฟิลด์ เวนเจอร์ จำกัด: เบย์ฟิลด์ได้ขุดเจาะเป็นระยะทาง 26.5 เมตร และมีทองคำ 8.82 กรัม/ตัน และเงิน 39.44 กรัม/ตัน และขยายโซน East Burns ออกไป 55 เมตรในเขตเรนนี่ ริเวอร์ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของออนตาริโอ

Vancouver, BC, Nov 23, 2012 - (ACN Newswire) - บริษัท เบย์ฟิลด์ เวนเจอร์ จำกัด (TSX-V: BYV) (OTC ชมพู: BYVVF) ("บริษัท") มีความยินดีในการประกาศการวิเคราะห์เพิ่มเติมจากการสำรวจอย่างต่อเนื่องของโครงการทองคำและเงิน Burns Block ซึ่งเป็นของบริษัท 100% โครงการ Burns ของบริษัทตั้งอยู่ที่เขตเรนนี่ ริเวอร์ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ ออนตาริโอ และตั้งอยู่ใกล้กับด้านทิศตะวันออกของแหล่งทองคำเรนนี่ ริเวอร์ (TSX: RR) หลัก ODM17 และอยู่ติดกับทิศตะวันตกของการขยายตัวของโซนทองคำ-เงินที่กล้าหาญของบริษัทอีกด้วย

โซนทองคำในเขตเรนนี่ ริเวอร์: http://www.bayfieldventures.com/i/pdf/RR-Gold-Zones.pdf

East Burns – จุดเด่นของโซนที่กล้าหาญ

-- หลุม RR12-34 ลึก 26.50 เมตร มีทองคำ 8.82 กรัม/ตัน และเงิน 39.44 กรัม/ตัน รวมถึงความลึก11.60 เมตร ซึ่งมีทองคำ 17.04 กรัม/ตัน และเงิน 79.07 กรัม/ตัน ที่ East Burns – โซนกล้าหาญอีกด้วย
-- นี่คือช่วงระยะเวลาการเจาะที่ดีที่สุดจนถึงทุกวันนี้ของโซนที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วที่สุดแห่งนี้ และขยายตัวไปยังบริเวณแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์อีก 55 เมตร จากหลุม RR12-30 ที่รายงานก่อนหน้านี้ซึ่งจะทำให้ที่ระยะ 19.60 เมตร มีทองคำ 5.45 กรัม/ตัน และเงิน 20.63 กรัม/ตัน
-- บริษัท เบย์ฟิลด์ยังคงทำการสำรวจอย่างต่อเนื่องด้วยการขยายตัวในโซนที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์นี้ โดยเป็นพื้นที่ส่วนล่างของโซนกล้าหาญในเรนนี่ ริเวอร์
-- การขุดเจาะไปในทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นการทดสอบโซนที่มีทองคำ-เงินคุณภาพสูงที่ยังเปิดให้ขุดลงไปและแสดงแนวโน้มการเพิ่มคุณภาพที่ความลึกที่มากขึ้น
-- แร่ธาตุทองคำ-เงินนั้นพบอย่างต่อเนื่องในส่วนทิศตะวันออกของทรัพย์สินโครงการ Burns ภายในโซนกว้าง 50-70 เมตรในการตัด โดยพบการแปรสภาพของแร่ธาตุเซริไซต์-ซิลิกา และแร่ธาตุโลหะที่มีพื้นฐานของโพลีเมทัลลิค (polymetallic) และซัลไฟด์ (sulphide)

การอภิปรายโครงการ East Burns – หลุมเจาะกล้าหาญ RR12-31 ถึง RR12-34:

รายงานผลการวิเคราะห์ที่เป็นข่าวเผยแพร่จากขั้นตอนโครงการ East Burns เริ่มต้นขุดเจาะหลุม RR12-31 ถึง RR12-34 โดยหลุม RR12-34 เป็นส่วนที่ตัดผ่านของแหล่งแร่ทองคำและเงินเป็นระยะทางประมาณ 55 เมตรจากหลุม RR12-30 ที่รายงานก่อนหน้านี้ ดังนั้น จึงขยายโซนความลึกของแหล่งแร่ที่รู้ หลุม RR12-34 เป็นส่วนที่ตัดผ่านระยะทาง 26.50 เมตร โดยมีทองคำ 8.82 กรัม/ตัน และเงิน 39.44 กรัม/ตัน รวมถึงที่ระยะ 11.60 เมตร มีทองคำ 17.04 กรัม/ตัน และเงิน 79.07 กรัม/ตัน ซึ่งแนวที่ลึกลงไปนี้หักล้างกับการประกาศก่อนหน้านี้เกี่ยวกับแร่ธาตุในหลุม RR12-30 ซึ่งมีทองคำและเงินคุณภาพสูงที่สุดในช่วงส่วนตัดผ่านของ East Burns – พื้นที่กล้าหาญที่ค้นพบจนถึงทุกวันนี้

แผนที่ล่าสุดแสดงตำแหน่งหลุมเจาะ Burns Block:
www.bayfieldventures.com/i/maps/BYV_Burns_Block_Drill_Collar_Map_Feb_2012.jpg

แนวโน้มการเพิ่มคุณภาพและความหนาของแถบด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ การมีแร่ธาตุโลหะล้ำค่าและโลหะพื้นฐานได้กลายเป็นหลักฐานของผลลัพธ์รวมของหลุม RR12-12, RR12-30 และขณะนี้รวมหลุม RR12-34 การตัดกันของทองคำและเงินในหลุมทั้ง 3 หลุมนี้ พบว่า ที่ East Burns ระดับยิ่งลึกลงไปก็จะมีคุณภาพดีขึ้น โดยพบว่ามีแร่ธาตุคุณภาพดีขึ้นในระยะที่ห่างออกไปประมาณ 70 เมตร และโซนนี้ยังคงเปิดที่ระยะลึก โซนแร่ธาตุทองคำและเงินที่มีอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่ขึ้นที่เบย์ฟิลด์ได้ค้นพบใกล้กับขอบเขตของทรัพย์สินด้านทิศตะวันออกเมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 และมีเค้าโครงอย่างคร่าวเป็นความยาวเกือบ 200 เมตรและลึกลงไปประมาณ 200 เมตร

ภาพตัดขวางของหลุมขุดเจาะ พ.ศ. 2555 ที่ East Burns
http://www.bayfieldventures.com/i/maps/BYV-look-west-Eastern-burns-block-Oct-23-2012.jpg

ได้ขุดหลุม RR12-31 ถึง RR12-34 เพื่อเป็นหลุมสำหรับสำรวจเพื่อทดสอบแร่ธาตุแนวส่วนขยายทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหลุม RR12-30 ซึ่งทำให้มีความลึก 19.60 เมตร ซึ่งมีทองคำ 5.45 กรัม/ตัน และเงิน 20.63 กรัม/ตัน หลุม RR12-34 แผ่แนวออกไปจากหลุม RR12-30 ไปด้านทิศตะวันตก 22 เมตร และทิศใต้ 30 เมตร และตัดเชื่อมกับโซนเงินและทองคำคุณภาพสูงที่หลุมลึก 26.50 เมตร โดยเป็นช่วงเริ่มต้นที่ระยะ ประมาณ 650 เมตรจากระดับพื้นดิน เบย์ฟิลด์ได้ดำเนินการขุดเจาะเพื่อการทำสอบอย่างต่อเนื่องสำหรับส่วนขยายออกไปของโซนแร่ธาตุนี้โดยคาดว่าจะเป็นส่วนลึกลงไปของส่วนที่ค้นพบในโซนกล้าหาญใหม่ของเรนนี่ ริเวอร์

ดูแบบแปลนของหลุมขุดเจาะ พ.ศ. 2555 ที่ East Burns
www.bayfieldventures.com/i/maps/eastern-burns-block-plan-view-oct-23-2012.jpg

หลุม RR12-31 ถึง RR12-33 ได้แผ่นแนวขนาดใหญ่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้โดยมีระยะระหว่าง 70-150 เมตร จากหลุม RR12-30 โดยหลุมทั้ง 3 หลุมนี้แบนราบรวดเร็วกว่าแผนที่วางไว้ และผ่านโซนที่มีทองคำและเงินคุณภาพสูง และดังนั้นจึงไม่ได้ตัดผ่านแหล่งโลหะแร่ธาตุล้ำค่าที่สำคัญ รายงานผลจากการขุดหลุม 4 หลุมได้แสดงให้เห็นว่าทีมนักธรณีวิทยาของเบย์ฟิลด์ได้มีเป้าหมายขยาย East Burns ออกไป – การดำเนินการที่ดีที่สุดของโซนคุณภาพสูงคือการเจาะด้วยมุมที่ลาดชันมากจากตำแหน่งปากหลุมด้านทิศใต้-ตะวันตกเฉียงใต้ของหลุม RR12-12 และ RR12-30 การเจาะหลุมด้วยมุมตื้นมากขึ้นจากตำแหน่งที่อยู่ห่างออกไปทางทิศใต้พบว่ามีแนวโน้มว่าหลุมจะแบนเรียบ และพลาดตำแหน่งโซนคุณภาพสูงไปตัดผ่านแหล่งแร่คุณภาพต่ำกว่า กลยุทธ์การขุดเจาะใหม่นี้จะทำให้บริษัทมีเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการขยายโซนแร่ธาตุคุณภาพสูงออกไปที่ East Burns

ผลการวิเคราะห์จากหลุม RR12-31 และ RR12-34:

----------------------------------------------------------------------------
ทองคำเทียบเท่า รั้วกั้นการเจาะ
หลุมเจาะ จาก (ม.) ถึง (ม.) ช่วง (ม.) ทองคำ (ก/ต) ทองคำ (ก/ต) (ก/ต)
----------------------------------------------------------------------------
โซนภาคตะวันออก
RR12-31 305.80 307.10 1.30 0.70 3.80 0.78

581.00 582.50 1.50 0.55 0.90 0.57
591.50 593.00 1.50 0.47 1.80 0.51
599.00 605.00 6.00 0.38 5.63 0.49
----------------------------------------------------------------------------
โซนภาคตะวันออก
RR12-34 231.50 233.00 1.50 0.31 4.00 0.49

299.60 301.10 1.50 0.34 3.30 0.49
635.00 638.00 3.00 0.36 5.25 0.49
642.50 644.00 1.50 0.41 2.50 0.49
651.50 678.00 26.50 8.82 39.44 9.61
รวมไปถึง 651.50 673.50 22.00 10.31 45.67 11.22
รวมไปถึง 656.00 667.60 11.60 17.04 79.07 18.62
----------------------------------------------------------------------------

* ก/ต = กรัมต่อเมตริกตัน
* ระยะช่วงของหลุมลึกประมาณจากค่า 50%-70% ของความกว้างจริง
* ค่า AuEq (ทองคำเทียบเท่า) คำนวณอัตราราคาที่ 50 ต่อ 1 (ราคาทองคำ กับราคาเงิน) และการแยกโลหะออกจากแร่ และผลตอบแทนสุทธิของเตาหลอมซึ่งคาดว่าเท่ากับ 100%
* ช่วงกำหนดจากค่าระดับตัดตัวของทองคำเทียบเท่า 0.35 กรัม/ตัน โดยมีช่วงสูงสุด 3.0 เมตรระหว่างช่วงที่ต่ำกว่าระดับตัดตัว

การอภิปรายลักษณะธรณีวิทยาของ Eastern Burns Block และการสำรวจต่อเนื่อง:

โซนแร่ธาตุในหลุม RR12-34 มีความสัมพันธ์กับ สฟาเลอไรท์ เมตริกซ์ หินกรวดเหลี่ยม สายแร่ควอตซ์ฝอย(sphalerite matrix breccia veinlets) สีแดงน้ำตาลที่ไม่ต่อเนื่องและกลุ่มควอตซ์-คาร์บอเนต-กาลีนา-คาลโคไซต์ สายแร่ควอตซ์ฝอย (quartz-carbonate-galena-chalcopyrite veinlet) ที่มีอยู่น้อย และมีร่องรอยทองคำและเงินและรอยเติมในรอยแยกที่มองเห็นได้ โดยมีร่องรอยขนาดมิลลิเมตรของทองคำ เงิน และโลหะผสมระหว่างเงินและทองคำมีความสัมพันธ์กับสฟาเลอไรท์ เมตริกซ์ หินกรวดเหลี่ยม สายแร่ควอตซ์ฝอย(sphalerite matrix breccia veinlets) สีแดงน้ำตาลและกลุ่มควอตซ์ คาร์บอเนต สายแร่ควอตซ์ฝอย (quartz carbonate veinlets) ในช่วงหลุมด้านล่างช่วงระหว่าง 651.5 ถึง 667.6 เมตร คุณลักษณะสายแร่และกลุ่มแร่ธาตุนั้นมีความคล้ายกันมากที่โซนแร่ธาตุคุณภาพสูง West Burns ในรายงานที่ผ่านมาของหลุม RR11-71 ซึ่งพบแร่ธาตุที่ระยะ 25.5 เมตร โดยมีทองคำ 26.70 กรัม/ตัน และเงิน 170.69 กรัม/ตัน

มิติและธรณีวิทยาของส่วนแบบแปลนแสดงให้เห็นว่าแนวของโซนกล้าหาญ East Burns มีมุมอยู่ที่ประมาณ 45 องศาไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ข้อมูลสายแร่แสดงให้เห็นว่าการมุ่งเน้นแร่ธาตุในหินที่มีการปรับเปลี่ยนเป็นอย่างมากมีความสัมพันธ์กับปฏิสัมพันธ์การพับ รอยเลื่อน และรอยแตกที่ซับซ้อน นอกจากนี้ ยังปรากฏในรายละเอียดของสายแร่และข้อมูลการวิเคราะห์จนถึงขณะนี้ว่าโซนหลากหลายและควบคุมโครงสร้างของบริเวณแร่ธาตุทองคำและเงินที่มีอยู่ในพื้นที่ Eastern Burns ดังนั้น จึงได้มีการกำหนดเป้าหมายที่หลากหลายเพื่อการขยายแหล่งแร่ธาตุที่เป็นที่รู้จักแล้วให้นอกเหนือออกไปจากการสำรวจปัจจุบันและการขยายตัวดำเนินการอยู่

คุณลักษณะของกรอบแร่ธาตุที่ East Burns กำนหนดจากระยะการตัดกันของหลุมด้านล่างลึก 10 ถึง 25 เมตร ของแหล่งแร่ทองคำหลายกรัมที่ล้อมรอบด้วยรัศมีแคบๆ ของแร่ธาตุปริมาณน้อยกว่ากรัม คุณลักษณะโดยรวมของโลหะในแกนโซนคุณภาพสูงนั้นคล้ายกับคุณลักษณะดังกล่าวของแร่ธาตุที่เห็นในส่วนทิศตะวันตกของทรัพย์สิน โดยทองคำที่คุณภาพสูงกว่าจะมีเงินที่มีมูลค่าสูงมากและกลุ่มพื่นฐานของ โลหะ-ควอตซ์-คาร์บอเนต สายแร่ควอตซ์ฝอย (metal-quartz-carbonate veinlet) ด้วย

สรุปการสำรวจในปัจจุบันที่ East Burns – โซนกล้าหาญ:

เบย์ฟิลด์จะทำเค้าโครงการขยายตัวอย่างรวดเร็วที่ East Burns – โซนกล้าหาญต่อไป พร้อมกับมุ่งเน้นที่การสำรวจแหล่งแร่ธาตุทองคำและเงินคุณภาพสูงขึ้นที่ความลึก เรนนี่ ริเวอร์ ได้วาดเค้าโครงการขยายการแปลความหมายของโซนแร่ธาตุนี้บนพื้นฐานที่อยู่ใกล้กับด้านทิศตะวันออกของ Burns Block โดยใช้หัวเจาะเพชร เรนนี่ ริเวอร์ ได้ระบุไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ว่า ที่ผ่านมา ได้เจาะหลุมไปแล้วทั้งหมด 33 หลุม โดยมีการตัดกับโซนกล้าหาญเป็นความยาวมากกว่า 280 เมตร และติดตามแร่ธาตุได้ลึกถึง 350 เมตร

คุณ Jim Pettit ประธานและประธานกรรมการบริหารของ เบย์วิว เวนเจอร์ กล่าวว่า “ช่วงแร่ธาตุพบกับหลุม RR12-34 ซึ่งเป็นโซนการพบกันของทองคำและเงินที่มากที่สุดในทุกวันนี้ในการพัฒนาของ East Burns – โซนกล้าหาญ โดยที่เรามองเห็นแนวโน้มของแร่ธาตุที่เพิ่มขึ้นเมื่อความลึกเพิ่มขึ้น บริษัทจะทำการสำรวจเพื่อหาแหล่งแร่ธาตุคุณภาพสูงหลายออนซ์ในโซนใหม่ด้านทิศตะวันออกในปีหน้าในขณะที่เรนนี่ ริเวอร์ วาดเค้าโครงเพื่อแปลความหมายการขยายตัวของแหล่งแร่ธาตุนี้ในโซนกล้าหาญ”

การรับประกันคุณภาพ:

การวิเคราะห์เครื่องเจาะและการวิเคราะห์ที่ดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการ ACT ใน Thunder Bay ออนตาริโอ โดยห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 (CAN-P-4E) เครื่องเจาะถูกแยกออกและแบ่งเป็นตัวอย่างตามมาตราฐานช่วง 0.5 เมตร ถึง 1.5 เมตร ตัวอย่างเครื่องเจาะถูกวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เผาทองคำ 30 กรัมด้วยเครื่อง AA และโดยวิธีการแรงโน้มถ่วงจากการวิเคราะห์มากกว่า 5,000 ส่วนต่อพันล้านส่วน (สูงกว่าขีดจำกัด) การวิเคราะห์การคัดกรองโลหะทั้งหมดได้ดำเนินการกับตัวอย่างการวิคราะห์มากกว่า 5,000 ส่วนต่อพันล้านส่วน ตัวอย่างของเครื่องเจาะถูกวิเคราะห์ด้วยเงินด้วยเครื่อง Ag Aqua Regia-ICP และการวิเคราะห์เผาทองคำ-แรงโน้มถ่วงจากการวิเคราะห์สูงกว่า 100 ส่วนต่อล้านส่วน(สูงกว่าขีดจำกัด) บริษัทได้ใช้ระบบรับประกันคุณภาพและโปรแกรมควบคุมคุณภาพเพื่อให้แน่ใจว่าการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ตัวอย่างได้ดำเนินการสอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้

คุณโรเบิร์ต มาร์วิน, P.Geo., CPG, รองประธานบริษัทด้านการสำรวจของ เบย์ฟิลด์ เวนเจอร์ คือบุคคลที่มีคุณสมบัติที่กำหนดโดยศูนย์เครื่องมือแห่งชาติ 43-101 และกำกับทั้งงานโครงการในภาคสนามและการเตรียมข้อมูลด้านเทคนิคในข่าวประชาสัมพันธ์นี้

เกี่ยวกับ บริษัท เบย์ฟิลด์ เวนเจอร์ จำกัด:

บริษัท เบย์ฟิลด์ เวนเจอร์ จำกัด กำลังสำรวจทองคำและเงินในเขตเรนนี่ ริเวอร์ ของออนทาริโอทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทได้รับการสนับสนุนเงินทุนอย่างเต็มที่เพื่อทำโปรแกรมการขุดเจาะหาเพชร 100,000 เมตร ที่วางแผนไว้ โดยมุ่งเน้นการขุดเจาะที่โครงการ Burns Block ที่สำคัญ บริษัทมีหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระจำนวน 70.3 ล้านเหรียญ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท เบย์ฟิลด์ เวนเจอร์ จำกัด (TSX-V: BYV) ดูเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.bayfieldventures.com

ในนามของกรรมการบริษัท
"Jim Pettit"
James G. Pettit
ประธานและประธานกรรมการบริหาร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อกระผมหรือ:
Don Myers
ผู้อำนวยการบริษัท เบย์ฟิลด์ เวนเจอร์ จำกัด
โทร: +1-604-687-3376
โทรฟรี: +1-800-567-8181
โทรสาร: +1-604-687-3119
อีเมล์: info@bayfieldventures.com

ติดต่อด้านอื่นๆ:
ความสัมพันธ์กับพันธมิตรนักลงทุนด้วยกลยุทธ์ผู้แทน
(Envoy Strategic Partners Investor Relations)
Jay Bedard
โทร: +1-416-977-7778
อีเมล์: jay@envoystrategicpartners.com


จะไม่มีการยอมรับความรับผิดชอบต่อการไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้องของเนื้อหาในข่าวที่เผยแพร่นี้ ไม่ว่าเกี่ยวกับการเสี่ยงภัยแลกเปลี่ยน TSX หรือผู้ให้บริการด้านกฎระเบียบก็ตาม

การเผยแพร่ข่าวนี้อาจมี “ถ้อยแถลงคาดการณ์ล่วงหน้า” บางประการที่อาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน โดยจะไม่รับประกันว่าถ้อยแถลงดังกล่าวจะได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้องและเกิดผลลัพธ์ที่แท้จริง และเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างไปอย่างมากจากถ้อยแถลงคาดการณ์ดังกล่าว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของการอภิปรายเกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าวและปัจจัยอื่นๆ ให้ดูที่เอกสารของบริษัทและผู้รักษากฎหมายหลักทรัพย์ของแคนาดาได้ที่ www.sedar.com


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Bayfield Ventures Corp. via Thomson Reuters ONE

Topic: Press release summary
Source: Bayfield Ventures Corp.

Sectors: Gas & Oil, Daily Finance
https://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network


Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network.

 

Bayfield Ventures Corp. Related News
2013年11月28日 15時00分 JST
Bayfield Ventures Corp.: ベイフィールド・ベンチャーズ社、オンタリオ州北西部レイニーリバー・バーンズブロックでの2013年の掘削プログラムを完了
Nov 28, 2013 09:00 HKT/SGT
Bayfield Ventures Corp.: เบย์ฟิลด์เสร็จสิ้นโครงการขุดเจาะในปี 2013 ที่แหล่ง Burns Block ของเขต Rainy River เมืองนอร์ธเวสเทิร์นออนตาริโอ
Nov 27, 2013 15:40 HKT/SGT
Bayfield Ventures Corp.: Bayfield完成安大略省西北地區Rainy River Burns礦的2013年鑽探計劃
Nov 27, 2013 15:30 HKT/SGT
Bayfield Ventures Corp.: Bayfield完成安大略省西北地区Rainy River Burns矿的2013年钻探计划
Nov 27, 2013 10:00 HKT/SGT
Bayfield Ventures Corp.: Bayfield Hoàn tất Chương trình Khoan 2013 tại Lô Burn sông Rainy River, Tây Bắc Ontario
More news >>
Copyright © 2023 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
Home | About us | Services | Partners | Events | Login | Contact us | Cookies Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Terms of Use | RSS
US: +1 214 890 4418 | China: +86 181 2376 3721 | Hong Kong: +852 8192 4922 | Singapore: +65 6549 7068 | Tokyo: +81 3 6859 8575