English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
Friday, 22 March 2013, 08:30 HKT/SGT
Share:
    

Source: Skyharbour Resources Ltd.
บริษัท Skyharbour Resources จำกัด: บริษัท Skyharbour ได้เข้าถือครองที่ดิน U3O8 จำนวนมากที่บริเวณทะเลสาบแพทเทอร์สัน และอ่างเก็บน้ำอทาบาสกาตอนเหนือ ในตอนเหนือของรัฐซัสแคตเชวัน

Vancouver, BC, Mar 22, 2013 - (ACN Newswire) - บริษัท Skyharbour Resources จำกัด (TSX-V: SYH) (OTC Pink: SYHBF) ("บริษัท") มีความยินดีที่จะประกาศว่า บริษัทได้เข้าถือครองพื้นที่จำนวนมากโดยได้กล่าวอ้างว่าประกอบไปด้วยที่ดินที่มีแร่ยูเรเนียม 6 แห่ง รวมเป็นพื้นที่ประมาณ 209,000 เอเคอร์ ที่อ่างเก็บน้ำอทาบาสกา ตอนเหนือของรัฐซัสแคตเชวัน

พื้นที่ 5 แห่ง ประกอบไปด้วยบริเวณที่คาดว่าจะมีที่ดิน 197,000 เอเคอร์ ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งแร่ธาตุอัลฟ่า (TSX-V: AMW; "อัลฟ่า") และพลังงานฟิชชั่น (TSX-V: FIS; "ฟิชชัน") ในบริเวณที่สำรวจพบทางตอนใต้ของทะเลสาบแพทเทอร์สัน โดยอ่างเก็บน้ำอทาบาสกาเป็นแหล่งสะสมแร่ยูเรเนียมขนาดใหญ่ที่สุดและคุณภาพดีที่สุดในโลก โดยคิดเป็นประมาณ 20% ของแหล่งผลิตยูเรเนียมทั่วโลก นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่บางแห่งในภูมิภาคนี้ที่จะดำเนินการในอนาคตและยังไม่มีการสำรวจดังแสดงให้เห็นจากการค้นพบแหล่งแร่ยูเรเนียมคุณภาพสูงในที่ดินทางตอนใต้ของทะเลสาบแพทเทอร์สัน

ที่ดินบริเวณทะเลสาบแพทเทอร์สันของ Skyharbour:
http://www.skyharbourltd.com/i/maps/SYH-Patterson-Lake-Claims-Map.jpg

พื้นที่บริเวณทะเลสาบแพทเทอร์สันได้รับความสนใจในการค้นคว้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก และมีการเข้าถือครองที่ดินซึ่งเป็นผลมาจากการค้นพบใหม่ๆ ของอัลฟ่าและฟิชชั่นซึ่งรวมถึงระยะของการเจาะที่ให้ปริมาณ U3O8 ถึง 2.49% ที่ระยะ 12.5 เมตร การค้นพบนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของแร่ยูเรเนียมคุณภาพสูงปริมาณมากที่ด้านทิศตะวันตกของอ่างเก็บน้ำอทาบาสกาซึ่งที่ผ่านมายังมีการสำรวจน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับด้านทิศตะวันออกของอ่างเก็บน้ำ อทาบาสกา บริษัท Skyharbour ได้เข้าถือครองที่ดินในราคาประมาณครึ่งหนึ่งที่เป็นราคาที่บริษัทได้ซื้อโดยตรง และอีกครึ่งหนึ่งโดยพันธมิตรอื่นๆ ในตลาดและต้องมี NSR 2%

ด้วยเม็ดเงินลงทุนประมาณ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะนี้ Skyharbour จะตรวจสอบและรวบรวมประวัติและข้อมูลการสำรวจแร่ธาตุที่เกี่ยวข้องที่มีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ถือครอง โดยคาดว่าจะมีโปรแกรมการสำรวจแร่ยูเรเนียมในปีนี้

ด้วยพื้นฐานของอุปสงค์-อุปทานของยูเรเนียมที่ดีเยี่ยม Skyharbour มีจุดประสงค์ในการสร้างผลงานโครงการยูเรเนียมในอ่างเก็บน้ำอทาบาสการวมถึงในบริเวณอื่นๆ ที่มีแร่ยูเรเนียมอย่างอุดมสมบูรณ์

ที่ดินบริเวณทะเลสาบแพทเทอร์สันของ Skyharbour:

บริษัทได้เข้าถือครองที่ดิน 5 แห่ง ในบริเวณทะเลสาบแพทเทอร์สันรวมเป็นพื้นที่ 197,000 เอเคอร์ ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในที่ดินที่มีพื้นที่มากที่สุดในบริเวณนี้ ที่ดิน 2 แห่งที่บริเวณด้านเหนือของทะเลสาบแพทเทอร์สันและ RY ตั้งอยู่ห่างจากด้านเหนือของโครงการฟิชชัน/อัลฟ่าทางตอนใต้ของทะเลสาบแพทเทอร์สันเป็นระยะทาง 27 กิโลเมตร และ 35 กิโลเมตร ตามลำดับ ซึ่งเป็นบริเวณขอบและครอบคลุมพื้นที่ที่จะมีขึ้นในอนาคตในบริเวณหินทรายอ่างเก็บน้ำ อทาบาสการวมถึงแนวโครงสร้างในทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ด้วย มีที่ดิน 2 แห่งตั้งอยู่ห่าง 15 กิโลเมตร ทางทิศใต้ของของโครงการฟิชชัน/อัลฟ่าทางตอนใต้ของทะเลสาบแพทเทอร์สัน โดยเป็นขอบของพื้นที่ที่มีถนนเข้าถึงผ่านทางหลวงหมายเลข 955 ซึ่งเป็นถนนสำหรับทุกสภาพอากาศโดยเป็นเส้นทางด้านเหนือของบริเวณที่เคยเป็นเหมืองในทะเลสาบคลัฟ (ผลิต U3O8 > 60 เมกะปอนด์ ) ที่ดินแห่งที่ 5 ของ Skyharbour ตั้งอยู่ประมาณ 90 กิโลเมตร จากทิศตะวันออกของบริเวณที่มีการสำรวจ และเป็นแนวระหว่างบริเวณที่หินชั้นฐานสัมผัสไม่ต่อเนื่องกันกับอ่างเก็บน้ำอทาบาสกา ด้วยการมีที่ดินขนาดใหญ่นี้ ทำให้บริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ดีของพื้นที่ซึ่งสำรวจพบแย่ยูเรเนียมคุณภาพสูงในพื้นที่ที่สำรวจพบใหม่ในทางทิศเหนือ ใต้และตะวันออก ผู้ประกอบการรายอื่น ในพื้นที่นี้ได้แก่ Cameco Corp., Areva, และ Denison Mines

การทำเหมืองแร่ยูเรเนียมเกี่ยวข้องกับหินอัคนีแกรนิต (granitic plutons), stocks, หินเพกมาไทต์ (pegmatites) และหินไนส์สีขาว (felsic gneiss) อื่นๆ ของชั้นหินฐาน Archean ของอ่างเก็บน้ำอทาบาสกาในบริเวณนี้ แร่ยูเรเนียมมีอยู่ในชั้นหินทรายยุคก่อนยุคพาลีโอโซอิค (pre-Paleozoic) และชั้นคาร์บอนของ Manitiou Falls Formation (เช่นเดียวกับทะเลสาบซิการ์ที่ด้านตะวันออกของอ่างเก็บน้ำ) และในช่วงหินทรายครีตาเซียสที่ยังมีอายุน้อยภายในและที่ด้านข้างของอ่างเก็บน้ำ (เช่นเดียวกับการสำรวจพบแร่ยูเรเนียมคุณภาพสูงในทะเลสาบแพทเทอร์สัน) จากการเข้าถือครองที่ดินในบริเวณทะเลสาบแพทเทอร์สันเมื่อไม่นานมานี้ บริษัท Skyharbour มีเป้าหมายอย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ ยูเรเนียม หินเพกมาไทต์ และหินทรายที่มีแร่ธาตุในการเกิด McMurray

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของบริเวณทะเลสาบแพทเทอร์สัน:
http://www.skyharbourltd.com/i/maps/SYH-Patterson-Lake-Claims-Regional-Geology.jpg

ที่ดินด้านทิศตะวันออกของอ่างเก็บน้ำอทาบาสกาของ Skyharbour – โครงการ Wheeler

ที่ดินในโครงการ Wheeler ของ Skyharbour มีพื้นที่ 11,769 เอเคอร์ ตั้งอยู่ในแนวด้านทิศตะวันออกของอ่างเก็บน้ำอทาบาสกาและมีแร่ยูเรเนียมอยู่ 3 แห่ง ในตอนเริ่มต้น ได้กำหนดพื้นที่กัมมันตรังสีในแนวด้านตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งได้ติดตามไปยังแหล่งแร่ธาตุที่โผล่พ้นดินขึ้นมา ค่า U3O8 จากการวิเคราะห์ตัวอย่างที่เก็บมีค่าระหว่าง 10 ส่วนในล้านส่วนจนถึง 0.495% การเกิดแร่ธาตุเกิดขึ้นพร้อมกันกับการเกิดหิน pegmatoid และการเกิดแร่มีลักษณะเป็นเม็ดยูเรนิไนต์ (uraninite) กระจายตัวในไบโอไทต์ (biotite), ควอร์ตซ์ (quartz) และหินฟันม้า (feldspar) ที่สร้างขึ้นมาใหม่และถูกปรับเปลี่ยนสภาพเพียงเล็กน้อย

โครงการ Wheeler มีเป้าหมายที่ชัดเจน 2 ประการสำหรับการสำรวจในทันที เป้าหมายประการแรกคือ แร่ยูเรเนียม หินเพกมาไทต์ (pegmatite) ที่รู้แหล่งและโผล่พ้นดินขึ้นมาดังที่กล่าวถึงข้างต้น และเป้าหมายประการที่ 2 คือ แร่ธาตุยูเรเนียมรูปแบบของทะเลสาบซิการ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ การสัมผัสอย่างไม่ต่อเนื่องกันระหว่างหินเพกมาไทต์ (pegmatites) ของยุค Archean และตะกอนจำนวนมากของอ่างเก็บน้ำ

บุคคลที่มีคุณสมบัติ

โรเบิร์ต มาร์วิน, P.Geo., CPG, นักธรณีวิทยาของ Skyharbour เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามคำนิยามในเอกสารแห่งชาติหมายเลข 43-101 และได้รับการรับรองข้อมูลด้านเทคนิคของข่าวประชาสัมพันธ์นี้

เกี่ยวกับ บริษัท Skyharbour Resources จำกัด

บริษัท Skyharbour Resources จำกัด เป็นบริษัทสำรวจยูเรเนียม ทองคำ และโลหะพื้นฐาน โดยมีโครงการตั้งอยู่ที่ด้านเหนือของรัฐซัสแคตเชวันและทะเลสาบแดง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองออนตาริโอ ประเทศแคนาดา บริษัทมีหุ้นค้างชำระประมาณ 35 ล้านหุ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท Skyharbour Resources จำกัด (TSX-V: SYH) กรุณาดูที่เว็บไซต์ของบริษัท www.skyharbourltd.com

ในนามของกรรมการบริษัท
"Jim Pettit"
James G. Pettit
ผู้อำนวยการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกระผมหรือ:
Jordan Trimble
Corporate Development and Communications (การพัฒนาองค์กรและการสื่อสาร)
Skyharbour Resources Ltd.
โทรศัพท์: +1-604-687-3376
โทรฟรี: +1-800-567-8181
โทรสาร: +1-604-687-3119
อีเมล์: info@skyharbourltd.com

ทั้งการแลกเปลี่ยนผู้ลงทุน TSX หรือผู้ให้บริการด้านกฎหมายของบริษัท ไม่รับผิดชอบความเพียงพอหรือถูกต้องของเนื้อหาในข่าวประกาศนี้


ข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจมี “ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต” ซึ่งอาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการ โดยจะไม่รับประกันว่าข้อความดังกล่าวจะถูกต้อง และผลลัพธ์ที่แท้จริงในอนาคตอาจแตกต่างกันเป็นอย่างมากจากสิ่งที่คาดการณ์ไว้ในข้อความดังกล่าว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการสนทนาเกี่ยวกับความเสี่ยงและปัจจัยต่างๆ ให้อ้างอิงได้ที่เอกสารผู้ควบคุมหลักทรัพย์ของแคนาดา ที่ www.sedar.com


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Skyharbour Resources Ltd. via Thomson Reuters ONE

Topic: Press release summary
Source: Skyharbour Resources Ltd.

Sectors: Metals & Mining
https://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network


Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network.

 

Skyharbour Resources Ltd. Related News
Mar 30, 2013 10:00 HKT/SGT
Skyharbour Resources Ltd.: Skyharbour는 북부 새스캐치완에 소재한 패터슨 호수 남쪽의 고급 우라늄 발견 매립지 388,000 에이커를 매입했다
Mar 30, 2013 06:00 HKT/SGT
Skyharbour Resources Ltd.: Skyharbour社、パターソンレイクサウス社の高品質のウラン発見地域の近隣、サスカンチュワン州北部の388,000エーカーに新たに土地を追加
Mar 28, 2013 09:00 HKT/SGT
Skyharbour Resources Ltd: Skyharbour mở rộng khu đất gần khu khai thác Urani cao cấp phía Nam Hồ Patterson lên 388.000 mẫu Anh, phía Bắc Saskatchewan
Mar 28, 2013 09:00 HKT/SGT
บริษัท Skyharbour Resources จำกัด: บริษัท Skyharbour มีที่ดินเพิ่มเติมโดยอยู่ใกล้กับทะเลสาบแพทเทอร์สันด้านใต้ซึ่งมีการค้นพบยูเรเนียมคุณภาพสูงเป็นพื้นที่ 388,000 เอเคอร์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐซัสแคตเชวัน
Mar 27, 2013 15:20 HKT/SGT
Skyharbour Resources Ltd.: Skyharbour Memperluas Wilayah Penemuan Uranium Berkualitas Tinggi di dekat Proyek Selatan Danau Patterson menjadi 388.000 Hektar, Utara Saskatchewan
More news >>
Copyright © 2023 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
Home | About us | Services | Partners | Events | Login | Contact us | Cookies Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Terms of Use | RSS
US: +1 214 890 4418 | China: +86 181 2376 3721 | Hong Kong: +852 8192 4922 | Singapore: +65 6549 7068 | Tokyo: +81 3 6859 8575