English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
Friday, 3 May 2013, 21:30 HKT/SGT
Share:
    

Source: Grundfos
Grundfos(กรันด์ฟอร์ส) ช่วยให้คุณเข้าใจถึงประสิทธิภาพสำหรับเครื่องสูบน้ำเสีย

Denmark, May 3, 2013 - (ACN Newswire) - ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซ CO2 และต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น นำไปสู่การมุ่งเน้นที่สำคัญมากขึ้นของการใช้พลังงานทั่วโลก Grundfos(กรันด์ฟอร์ส) ถูกวางตัวในตำแหน่งเดียวที่สามารถทำให้มั่นใจถึงความเข้าใจที่ถูกต้องของประสิทธิภาพและการรวมของขนาดของช่องใบพัดไฮดรอลิกกับความทนทานในด้านโครงสร้างในศาสตร์แห่งศิลป์ด้านเครื่องสูบน้ำ

ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมได้นำไปสู่การออกกฎหมายที่ทำให้เกิดข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการรับมือเรื่องน้ำเสีย การสูบน้ำเสียผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือผ่านโรงงานบำบัดน้ำเสียโดยรอบในวันนี้พร้อมรับมือกับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานซึ่งเป็นนัยยะสำคัญที่กำลังเผชิญจากส่วนเทศบาลและค่าสาธารณูปโภคทางน้ำ

ในการเลือกศาสตร์แห่งศิลป์ด้านเครื่องสูบน้ำที่มีประสิทธิภาพโดยรวมสูงที่สุด ที่ไม่กระทบต่อขนาดของช่องใบพัดไฮดรอลิกและมีความทนทานในด้านโครงสร้าง คุณจะพบหนทางที่เป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 ลง และเพื่อลดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำหรับระบบเครื่องสูบน้ำเสียลงได้

ด้านล่างนี้ คุณจะพบวิธีที่ Grundfos(กรันด์ฟอร์ส)ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำเสีย แต่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่ยังไม่มีมาตรฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพขั้นต่ำสำหรับเครื่องสูบน้ำเสีย เว้นเสียแต่ว่าพวกมันจะถูกขับเคลื่อนโดยเครื่องพัดลมระบายความร้อนไฟฟ้าแบบมอเตอร์มาตรฐาน ที่ Grundfos(กรันด์ฟอร์ส) เราใช้ประสบการณ์อันมากมายในการทำงานด้วยประสิทธิภาพมาตรฐาน อีกทั้งเรายังตั้งมาตรฐานของเราเองเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของมอเตอร์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเราที่จะช่วยให้คุณทำการเลือกเครื่องสูบน้ำที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยที่สุด

ประสิทธิภาพโดยรวม

สิ่งที่สำคัญต่อค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของคุณคือประสิทธิภาพโดยรวม - ซึ่งหมายถึงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ โดยในเครื่องสูบน้ำจะมี การใช้กระแสไฟฟ้า เครื่องจักรกลและไฮดรอลิก ผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในทุกสิ่งเหล่านี้โดยไม่ให้กระทบต่อความน่าเชื่อถือ Grundfos(กรันด์ฟอร์ส) มีความแม่นยำเกี่ยวกับสิ่งนี้ และดังนั้นแล้วจึงสามารถที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงนี้ได้อย่างแน่นอน

- ประสิทธิภาพทางไฟฟ้า

มาตรฐาน IEC60034 ได้ตั้งค่าข้อกำหนดทางด้านประสิทธิภาพขั้นต่ำไว้สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า แต่จะใช้ได้เฉพาะสำหรับเครื่องพัดลมระบายความร้อนไฟฟ้าแบบมอเตอร์มาตรฐานเท่านั้น เมื่อ Grundfos (กรันด์ฟอร์ส) ได้ทำสัญลักษณ์ว่าเป็นเครื่องสูบน้ำที่สามารถใช้แช่ใต้น้ำได้ ยกตัวอย่างเช่น ประสิทธิภาพของ “IE3”เราจะสามารถออกใบรับรองเกี่ยวกับการทดสอบเฉพาะแบบถาวรสำหรับชิ้นส่วนมอเตอร์ โดยจะได้รับการดำเนินการทดสอบด้วยมอเตอร์มาตรฐาน ตามมาตรฐานของ IEC60034 ซึ่งเป็นการรับประกันอันถูกต้องตามกฎหมายของคุณ และความน่าเชื่อถือของสิ่งที่เราสื่อถึง

- ประสิทธิภาพเครื่องกล

ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำจะมีความน่าสนใจก็ต่อเมื่อไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือ การบำรุงรักษาเครื่องสูบมีค่าใช้จ่ายสูงมาก แม้ว่าจะมีการวางแผนหรือไม่ได้วางแผนก็ตาม และ Grundfos (กรันด์ฟอร์ส) จะไม่ยอมให้กระทบกับความน่าเชื่อถือกับผลิตภัณฑ์ของเรา ในส่วนของความทนทานของโครงสร้างที่มีองค์ประกอบหลักต่าง ๆ นั้น ยกตัวอย่างการใช้ของ Grundfos (กรันด์ฟอร์ส) เช่น:

-- แบริ่งแบบลูกกลิ้งเกลียว: แม้ว่าแบริ่งแบบลูกกลิ้งเกลียวจะมีความสูญเสียสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแบริ่งแบบลูกกลิ้งธรรมดา แต่เราก็ยังตัดสินใจที่จะใช้ประเภทของลูกกลิ้งเหล่านี้ในการยืดอายุการใช้งานสำหรับการปฏิบัติงานหนัก

-- ซีลเพลา: ปั๊มของ Grundfos (กรันด์ฟอร์ส) มาพร้อมกับซีลเพลาที่มีเครื่องกลแบบสองซีลเพลาในการแก้ปัญหาเรื่องคาร์ทริดจ์ โครงสร้างที่ทนทานนี้ มีการใช้พลังงานเพิ่มเติม แต่ก็ทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถทำงานได้ยาวนานกว่าและมีการหยุดการทำงานลง การสับเปลี่ยนยังสามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยปราศจากการใช้เครื่องมือเฉพาะ

- ประสิทธิภาพของไฮดรอลิก

ตามที่ปฏิบัติกันมานั้น จะมีการค้าปิดระหว่างขนาดของช่องใบพัดในไฮดรอลิกสำหรับการลดการอุดตัน และด้วยประสิทธิภาพสูง Grundfos(กรันด์ฟอร์ส) สามารถแก้ปัญหาที่มีการประนีประนอมดังที่เคยปฏิบัติกันมา และยังสามารถจัดหาระบบเครื่องสูบน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าโดยไม่มีการกระทบต่อขนาดของช่องใบพัด ในเร็ว ๆ นี้เราจะเปิดเผยให้คุณเห็นถึงวิธีที่คุณจะได้รับประสิทธิภาพของไฮดรอลิกที่เหนือกว่าโดยไม่กระทบต่อขนาดของช่องใบพัด

การตั้งค่ามาตรฐานประสิทธิภาพของ Grundfos(กรันด์ฟอร์ส)

ที่ Grundfos(กรันด์ฟอร์ส) เรามีประสบการณ์ในการทำงานมากมาย ด้วยมาตรฐานประสิทธิภาพ Grundfos (กรันด์ฟอร์ส) เป็นสื่อในการจัดทำร่างและได้ผ่านระเบียบว่าด้วยข้อกำหนดในการออกแบบสินค้าที่ใช้พลังงานเพื่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เรียกว่า EuP Directive ในการจัดตั้งข้อกำหนดที่ควบคู่กับการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า ในการใช้ผลิตภัณฑ์ทางด้านพลังงาน (EuPs) ในสหภาพยุโรป ในฐานะผู้นำทางด้านเทคโนโลยีที่มีมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง Grundfos (กรันด์ฟอร์ส)ได้รับการ เชิญชวนให้ช่วยเหลือในด้านกฎหมายด้วย

นอกจากนี้แล้ว เรายังตั้งค่ามาตรฐานของเราเองเพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพของมอเตอร์นั้นดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา เรามั่นใจว่าเทคโนโลยีด้านมอเตอร์ของเราสามารถตอบรับกับความต้องการแท้จริงในการประยุกต์ใช้สำหรับการติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำหรือโซลูชั่น - โดยการให้ความสำคัญในด้านความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพ เราเรียกสิ่งนี้ว่า Grundfos Blueflux(R) และป้ายรับประกันถึงประสิทธิภาพมอเตอร์สูงสุดจาก Grundfos (กรันด์ฟอร์ส) ระบบเครื่องสูบหรือโซลูชั่นด้วย มอเตอร์ Grundfos Blueflux(R) ได้รับการพิจารณาว่ามีประสิทธิภาพโดยรวมที่สูงกว่าโซลูชั่นชนิดเดียวกันและช่วยลดค่าใช้จ่ายในวัฏจักรการดำเนินการอย่างมีนัยสำคัญ

ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 Grundfos(กรันด์ฟอร์ส) จะนำการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ำเสียตัวใหม่ และจะทำการขยายช่วงที่จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ ที่เป็นหัวใจสำคัญในการรักษาระดับการปล่อยก๊าซ CO2 และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลง ให้ Grundfos(กรันด์ฟอร์ส) ได้ช่วยเหลือคุณในการค้นหาเครื่องสูบน้ำ ที่เหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้ในงานจำเพาะของคุณ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจคุณ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

แฟรงค์ บี. วินเทอร์
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสาร, องค์กรการสื่อสารกรันด์ฟอร์ส
D: +45 87 50 69 23
M: +45 21 99 62 40
E: fwinther@grundfos.com


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Grundfos via Thomson Reuters ONE

Topic: New Product
Source: Grundfos

Sectors: Metals & Mining, Design Process
https://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network


Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network.

 

Grundfos Related News
Sept 8, 2016 11:00 HKT/SGT
กรุนด์ฟอส: จากวิสัยทัศน์สู่ความจริง
Sept 8, 2016 11:00 HKT/SGT
Grundfos: Khi Tầm nhìn được Chuyển biến thành Hiện thực
Sept 8, 2016 11:00 HKT/SGT
Grundfos: Visi Diwujudkan Menjadi Kenyataan
2016年9月8日 11時00分 JST
グルンドフォス:理念が現実に
Sept 8, 2016 11:00 HKT/SGT
그런포스: 비전을 현실로 만들다
More news >>
Copyright © 2023 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
Home | About us | Services | Partners | Events | Login | Contact us | Cookies Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Terms of Use | RSS
US: +1 214 890 4418 | China: +86 181 2376 3721 | Hong Kong: +852 8192 4922 | Singapore: +65 6549 7068 | Tokyo: +81 3 6859 8575