English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
Friday, 11 October 2013, 08:00 HKT/SGT
Share:
    

Source: Grundfos
กรุนด์ฟอส: การควบคุมการติดตั้งเครื่องสูบน้ำของคุณแบบระยะไกล
การควบคุมระยะไกลแบบไร้สายและการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำของคุณจากทุกที่ทุกเวลา

Denmark, Oct 11, 2013 - (ACN Newswire) - การมองเห็นและการรับทราบถึงการติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำ หรือเครือข่ายเครื่องปั๊มของคุณสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตแบบเทเลเมทริกแบบออนไลน์ที่จะเป็นการบริการแก่คุณ หรือลูกค้าของคุณ หรือเทศบาลใดๆ หรือหน่วยงานสาธารณูปโภคของรัฐบาลด้วยข้อมูลที่ทันตามเวลา การรับผลประโยชน์เพื่อเป็นคนแรกที่ทราบเมื่อมีการระเบิดของท่อหรือการแจ้งเตือนใดๆ ที่ปรากฏในการติดตั้งของคุณ เบราว์หาแนวโน้มหรือการรายงานของคุณ

กรุนด์ฟอส: การควบคุมการติดตั้งเครื่องสูบน้ำของคุณแบบระยะไกล

คุณสามารถเป็นคนแรกที่ได้รับแจ้งโดย SMS หรืออีเมลเกี่ยวกับคำเตือนหรือการแจ้งเตือนของการติดตั้งของคุณได้จากทุกที่ทุกเวลา ตราบเท่าที่คุณมีอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ อย่างเช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ บนระบบอย่างเช่น “การจัดการระยะไกลของกรุนด์ฟอส” (Grundfos Remote Management) คุณจะสามารถกำหนดตารางสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานของคุณเองได้

เมื่อคุณมีโทรศัพท์สมาร์ตโฟน แท็บเล็ตพีซี หรือ พีซี ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ (เช่น WLAN) คุณจะสามารถเข้าสู่ระบบได้จากทุกที่ ทุกเวลาไปยังส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ของระบบการจัดการระยะไกล และรับข้อมูลการติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำของคุณทั้งหมด อย่างเช่น ชั่วโมงการดำเนินการ, จุดปฏิบัติหน้าที่, ค่าเซนเซอร์, การรายงาน, แนวโน้ม, การแจ้งเตือน, คำเตือน และอื่นๆ

เมื่ออุปกรณ์จำต้องมีการสึกหรอและชำรุด คุณจะมีเวลาในการวางแผนการบำรุงรักษา เมื่อโครงการปรับปรุงใกล้เข้ามาถึง คุณสามารถดึงข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงยากมาใช้ในการตัดสินใจของคุณได้ สิ่งนี้จะเป็นการช่วยให้คุณสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย, การชลประทาน, การเกษตรกรรม, การทำเหมือง, น้ำประปา หรือระบบปฏิบัติงานเครือข่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อันดับแรกก็คือความจำเป็นที่จะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของแหล่งทรัพยากรที่จำกัด ด้วยการที่มีการติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำกระจายไปทั่วทั้งชนบท การตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงานจึงเป็นเพียงการใช้เวลาที่ไม่ค่อยดีเท่าใดนัก ดังนั้นด้วยระบบเทเลเมทริกแบบไร้สาย ภารกิจการตรวจสอบและการควบคุมจะสามารถดำเนินการได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกที่ทุกเวลา เมื่อความดันลดลง, เครื่องปั๊มอุดตัน หรือมีการไหลเวียนลดลง คุณจะเป็นคนแรกที่รับทราบ อีกทั้งคุณยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพระบบที่เกี่ยวข้องไปยังข้อมูลแนวโน้มที่จัดเก็บของคุณได้

คุณสามารถยืนยันความถูกต้องได้ทั้งขนาดของเครื่องปั๊มน้ำว่ามีความเหมาะสมกับระบบหรือติดตามการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินการของเครื่องปั๊มได้

การแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในปัญหาที่พบบ่อย

ผู้ให้บริการการบำบัดน้ำเสียและน้ำประปาต่างเผชิญกับความท้าทายที่ว่าการจัดการระยะไกลของกรุนด์ฟอสสามารถช่วยเพื่อเป็นการใช้ในการแก้ไขได้ ความท้าทายที่สองก็คือความจำเป็นในการผลักดันให้เกิดการปรับปรุงเครือข่ายของท่อน้ำเสียและท่อน้ำหลัก ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจสามารถใช้ข้อมูลการดำเนินการที่จัดเก็บจากการติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำจำนวนมากเพื่อลำดับความสำคัญและวางแผนทั้งในภารกิจการบำรุงรักษาแบบ วัน-ต่อ-วัน และโครงการการปรับปรุงที่ใหญ่กว่า สิ่งนี้ทำให้การจัดการระยะไกลของกรุนด์ฟอสเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังเพื่อสำหรับการประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านระบบน้ำสาธารณะและระบบการบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริการของกรุนด์ฟอสและระบบโฮสต์ขององค์กรเป็นศูนย์โฮสติ้งในตัวเองที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของลูกค้าในด้านโฮสติ้ง การบริการ และการบำรุงรักษาทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ผู้จัดการระบบเพียงจำเป็นต้องทำการเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้เบราว์เซอร์มาตรฐาน และรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบไปยังส่วนต่อประสานกับผู้ใช้เพื่อตรวจสอบและจัดการกับเครื่องปั๊มน้ำของตนเอง

สิ่งที่คุณได้รับโดยแท้จริงคือสิ่งใด?

ความประทับใจแรกของลูกค้าก็คือการได้รับภาพรวมระบบในการติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำทั้งหมดที่ไม่ซ้ำกัน ผู้ใช้สามารถอัปโหลดภาพถ่ายทางอากาศหรือแผนที่ อีกทั้งการติดตั้งแบบลาก-และ-วาง ไปยังสถานที่จริงของตน จากนั้นหน้าจอเริ่มต้นจะแสดงให้เห็นหากพบปัญหา ปัญหาคืออะไร และที่ตั้งของการติดตั้งที่ได้รับผลกระทบ

การจัดการการแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ

ผู้จัดการสามารถวางแผนตารางทางโทรศัพท์แบบล่วงหน้าหลายๆ เดือน โดยตารางจะระบุผู้ที่ได้รับการแจ้งเตือนตามเวลาที่กำหนดของวันหรือคืนตลอดทั้งปี จากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกที่ที่ผู้รับสามารถเข้าสู่ระบบและระบุหลักสูตรของการดำเนินการที่จะต้องดำเนินการ ตัวอย่างเช่น หากมีการเปิดใช้งานส่วนการป้องกันมอเตอร์ เครื่องปั๊มก็จะสามารถทำการเริ่มต้นใหม่แบบออนไลน์ได้

บริการและการบำรุงรักษาที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในการดำเนินการของเครื่องปั๊มด้วยกราฟแนวโน้มแบบอัตโนมัติที่สร้างโดยระบบได้ โดยสิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถทำการชี้ระบุถึงการสึกหรอและเสียหายในการติดตั้ง เราสามารถทำการวางแผนการบริการและการบำรุงรักษาตามเงื่อนไขจริง ขององค์ประกอบการติดตั้งได้มากกว่า “เวลาตั้งแต่การบริการครั้งล่าสุด” การบริการและการบำรุงรักษาตามเวลาจะมีผลกระทบโดยตรงและเป็นไปในเชิงบวกต่อการใช้พลังงานของเทศบาล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ภาพรวมแบบกราฟิกของเครือข่ายเทศบาลเป็นเอกลักษณ์ของการจัดการระยะไกลของกรุนด์ฟอส และยังสามารถทำการปรับเปลี่ยนโดยผู้ใช้ได้อีกด้วย

กรุนด์ฟอสเสนอองค์ประกอบการสื่อสารและวิธีการแก้ไขทั้งหมดที่หลากหลาย (ทั้งแบบไร้สายและใช้สาย) อันจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย – และบางทีสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการระบุถึงปัญหาที่แท้จริงที่ผู้ประกอบการมีเกี่ยวกับการจัดการระยะไกล

มีการผลิตระบบ GRM ขึ้นใช้ในหลายประเทศในโลก สำหรับการค้นหารายละเอียดการติดต่อสำนักงานขายของกรุนด์ฟอสภายในประเทศ ของคุณ โปรดเยี่ยมชม http://th.grundfos.com/products/find-product/grm.html

การควบคุม & การตรวจสอบการชลประทานสำหรับเขตข้อมูลต่างๆ - http://hugin.info/152821/R/1734726/581094.jpg

การตรวจสอบ & ควบคุมระบบของคุณในขณะที่คุณไม่อยู่ที่ไซต์งาน - http://hugin.info/152821/R/1734726/581096.jpg

การตรวจสอบความดันคงที่ของการชลประทานแบบไมโคร - http://hugin.info/152821/R/1734726/581097.jpg

กรุนด์ฟอส เป็นผู้นำระดับโลกในวิธีการแก้ปัญหาเครื่องปั๊มที่ก้าวหน้าและเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเป็นผู้นำเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านน้ำ กรุนด์ฟอส มีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีการบุกเบิกที่พัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้คนและมีความใส่ใจในโลก

กรุนด์ฟอสได้รับการค้นพบในปี 2488 และมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 19,000 คน รวมทั้งผลประกอบการมากกว่า 3 ล้านยูโร และยังมีบริษัทที่เป็นตัวแทนมากกว่า 80 บริษัทใน 60 ประเทศ - www.grundfos.com.
 

Topic: Research and development
Source: Grundfos

Sectors: Water, Design Process, Engineering, Environment, ESG, Alternative Energy
https://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network


Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network.

 

Grundfos Related News
Sept 8, 2016 11:00 HKT/SGT
กรุนด์ฟอส: จากวิสัยทัศน์สู่ความจริง
Sept 8, 2016 11:00 HKT/SGT
Grundfos: Khi Tầm nhìn được Chuyển biến thành Hiện thực
Sept 8, 2016 11:00 HKT/SGT
Grundfos: Visi Diwujudkan Menjadi Kenyataan
2016年9月8日 11時00分 JST
グルンドフォス:理念が現実に
Sept 8, 2016 11:00 HKT/SGT
그런포스: 비전을 현실로 만들다
More news >>
Copyright © 2023 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
Home | About us | Services | Partners | Events | Login | Contact us | Cookies Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Terms of Use | RSS
US: +1 214 890 4418 | China: +86 181 2376 3721 | Hong Kong: +852 8192 4922 | Singapore: +65 6549 7068 | Tokyo: +81 3 6859 8575