English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
Tuesday, 29 June 2021, 14:30 HKT/SGT
Share:
    

Source: KG Information Systems Private Limited (KGISL)
KGISL ได้เข้าซื้อกิจการ AETINS เป็นที่เรียบร้อย เพื่อขยายกิจการภาคธุรกิจประกันภัย

Thailand, June 29, 2021 - (ACN Newswire) - KG Information Systems Private Limited (KGISL), ผู้ให้บริการไอทีแบบครบวงจร ให้คำปรึกษาด้านไอทีเเละบริการโซลูชันทางธุรกิจ ประกาศการเข้าซื้อกิจการบริษัท AETINS Sdn. Bhd., (199801000924) ผ่านทางถือหุ้นทั้งหมดในประเทศมาเลเซียของบริษัทในเครือ KG Information Systems Sdn. Bhd. (201301013805) การเข้าซื้อกิจการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโตของ KGISL ในด้านธุรกิจไอทีประกันภัย (InsurTech)

Prassadh Shanmugam, Director and Chief Executive Officer, KGISL

การเข้ากิจกิจการ AETINS จะส่งเสริมงานในภาคธุรกิจประกันภัยเช่น ธุรกิจประกันชีวิต, ธุรกิจประกันวินาศภัย และ ธุรกิจประกันภัยแบบอิสลาม ตะกาฟุล(Takaful) ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นประกันภัยหลักของ AETINS เป็นที่รู้จักกันดีในตลาด เเละผู้นำตลาดที่ไม่มีใครเทียบได้ อีกทั้งบริษัทยังให้บริการลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยจำนวนมากในเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ ทั้งนี้บุคลากร สินค้าและโซลูชั่นจาก AETINS จะถูกนำไปใช้ในการขยายธุรกิจไอทีประกันภัยของ KGISL

KGISL ได้เข้าไปมีส่วนเเบ่งทางการตลาดในประเทศมาเลเซีย ทางด้านธุรกิจไอทีประกันภัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และเติบโตขึ้นในฐานะผู้นำตลาดด้วยระบบจุดขาย (PoS) และโซลูชันการจัดการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับกลุ่มประกันวินาศภัย การเข้าซื้อกิจการ AETINS ในครั้งนี้ จะนำผลิตภัณฑ์เเละกรอบแนวทางการแก้ปัญหาธุรกิจประกันภัย (ISF) มาใช้กับผลิตภัณฑ์ของ KGISL เพื่อให้สามารถเปิดประตูสู่ตลาดเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกาที่ครอบคลุมกลุ่มประกันชีวิต ประกันวินาศภัย และตะกาฟุล

คุณ Prassadh Shanmugam กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ KGISL กล่าวถึงการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวว่า "ผมรู้สึกตื่นเต้นมากกับการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ ผลิตภัณฑ์หลักของ AETINS ธุรกิจประกันภัยทาคาฟุล และสถานะที่ดีในตลาดตะวันออกกลางคือส่วนที่ขาดหายไปในงานประกันภัยของ KGISL เราอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีในเติมเต็มส่วนนี้หากเราไม่ได้เข้าซื้อกิจการ AETINS ดังนั้นการซื้อกิจการจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ KGISL พนักงานของ AETINS มีความซื่อสัตย์ วัฒนธรรม และค่านิยมเดียวกันกับ KGISL ดังนั้นการบูรณาการจะราบรื่นและรวดเร็ว"

ดร. Ashok Bakthavathsalam กรรมการผู้จัดการ KGISL กล่าวถึงการซื้อกิจการดังกล่าวว่า "การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของผู้นำทางด้านนธุรกิจไอทีประกันภัย เพื่อแสวงหาภารกิจร่วมกัน โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่การมอบคุณค่าสูงสุดให้กับลูกค้า องค์กร และพนักงาน จากการที่เป็นผู้นำที่มีความสามารถและลูกทีมที่กระตือรือร้น KGISL จึงมีเส้นทางการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีอัตราการเติบโตถึงห้าเท่าในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ช่วยเพิ่มแรงผลักดัน และผมมั่นใจว่าการเติบโตของเราจะเร็วยิ่งขึ้นในอีก 3 ปีข้างหน้า"

เกี่ยวกับ KGISL: www.KGISL.com/gss

KG Information Systems Private Limited (KGISL) เป็นผู้ให้บริการด้านไอที การให้คำปรึกษา และโซลูชันทางธุรกิจระดับโลกในด้าน BFSI KGISL นำเสนอผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ โซลูชัน และบริการในระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ, ERP (SAP), CRM, ระบบธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์, วิศวกรรมคุณภาพ, การจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที และการพัฒนาแอปพลิเคชัน KGISL มีสำนักงานในอินเดีย สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และไทย

KGISL เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจ KG Group มูลค่า 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีความสนใจในธุรกิจสิ่งทอ วิศวกรรม การดูแลสุขภาพ การศึกษา อสังหาริมทรัพย์ งานบันเทิง ซอฟต์แวร์ และงานบริการสนับสนุนธุรกิจ มีพนักงานมากกว่า 25,000 คน และเป็นที่รู้จักในด้านการบริการเพื่อการกุศลต่อชุมชนมาเป็นเวลากว่า 8 ทศวรรษ

เกี่ยวกับ AETINS: www.aetins.com/

AETINS ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 เป็นผู้ให้บริการประกันภัยแบบครบวงจรและตะกาฟุลโซลูชัน เพียงหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมทุกสายธุรกิจเช่น ประกันชีวิตส่วนบุคคล ประกันชีวิตแบบกลุ่ม ประกันชีวิตควบการลงทุน และประกันวินาศภัย ครอบคลุมฟังก์ชันต่างๆ เช่น การเสนอราคาเเละตัวอย่างประกอบ งานธุรกิจใหม่ การบริการด้านนโยบาย การเคลม การจัดการตัวแทน ค่าคอมมิชชันและผลประโยชน์ การบัญชีและบริการ งานธุรกิจหลักของเราคือการช่วยเหลือบริษัทประกันภัยและบริษัทตะกาฟุล ในการวางกลยุทธ์และดำเนินงานโดยใช้ความสามารถจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเเละผลักดันให้บริษัทเราเติบโต เปลี่ยนแปลง เเละมีความเป็นเลิศในการดำเนินงานและนวัตกรรม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:
KGISL: Sampathkumar S | sampathkumar.s@KGISL.com | +91 9940069884

สำนักงานใน (อินเดีย):
Bhargav TS | bhargav.ts@adfactorspr.com | 9884883350
Shamitha Hegde | shamitha.hegde@adfactorspr.com | 9003107361

สำนักงานใน (สิงคโปร์):
Namrata Sharma | namrata.sharma@adfactorspr.com | +65 8138 3034

Topic: Press release summary
Source: KG Information Systems Private Limited (KGISL)

Sectors: Media & Marketing, Daily Finance, Cloud & Enterprise, Daily News, Advertising, Blockchain, Technology, Banking & Insurance, ASEAN, Local Biz, Trade Finance
https://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network


Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network.

 

KG Information Systems Private Limited (KGISL) Releated News
Aug 19, 2021 06:00 HKT/SGT
KGiSL ชนะประมลูโครงการสรา้งระบบหลงับา้นหรอืแบ็คออฟฟิศ ของโบรกเกอร์ จากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
Aug 19, 2021 04:00 HKT/SGT
KGiSL bags Broker Back Office project for Stock Exchange of Thailand
July 14, 2021 14:30 HKT/SGT
Shrinath Bolloju, Managing Director, CitiBank, India Joins KGiSL
June 29, 2021 14:30 HKT/SGT
KGISL Completes Acquisition of AETINS, Expands Expertise in the Insurance Space
June 29, 2021 14:30 HKT/SGT
KGISL Menyelesaikan Akuisisi AETINS, Perluas Keahlian di Bidang Asuransi
More news >>
Copyright © 2022 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
Home | About us | Services | Partners | Events | Login | Contact us | Cookies Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Terms of Use | RSS
US: +1 214 890 4418 | Beijing: +86 400 879 3881 | Hong Kong: +852 8192 4922 | Singapore: +65 6549 7068 | Tokyo: +81 3 6859 8575