English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
Friday, 11 December 2015, 11:00 HKT/SGT
Share:
    

Source: Grundfos
Giải thưởng khí hậu của LHQ được trao cho Grundfos

Denmark, Dec 11, 2015 - (ACN Newswire) - Grundfos đã đoạt giải thưởng “Momentum for Change Lighthouse Activity Award” (Hoạt động của Ngọn Hải đăng Thắp sáng vì Động lực Thay đổi) của Liên Hiệp Quốc trong hạng mục Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Giải thưởng được trao cho giải pháp nước Lifelink vốn cung cấp nguồn nước đáng tin cậy và bền vững tại các quốc gia đang phát triển.

Giải thưởng khí hậu của LHQ được trao cho Grundfos

Trong suốt Hội nghị Khí hậu Paris, Grundfos đã được nêu bật như là một công ty đổi mới, giúp làm giảm bớt những thách thức do biến đổi khí hậu gây ra. Cùng với 15 sáng kiến khác, giải pháp cấp nước Lifelink bền vững của Grundfos đã giành được giải thưởng “Momentum for Change Lighthouse Activity Award” của Liên Hiệp Quốc.

Grundfos đã đoạt một trong sáu giải thưởng trong hạng mục “Công nghệ Thông tin và Truyền thông” vì đã tận dụng công nghệ trong cách tiếp cận đối với các giải pháp cung cấp nước bền vững tại Kenya và Uganda.

Cấp nước đáng tin cậy

Tổng Giám đốc Mads Nipper, của Grundfos, đánh giá cao sự công nhận này.

"Giải thưởng này chứng minh rõ ràng rằng việc thiết kế các giải pháp thông minh, bền vững, đáng tin cậy và lâu bền vốn có thể cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân tại thế giới đang phát triển bằng cách cung cấp cho họ nước sạch với chi phí phải chăng có ý nghĩa rất quan trọng. Tôi hy vọng giải thưởng của LHQ có ý nghĩa rằng Grundfos sẽ ở một vị thế thậm chí mạnh mẽ hơn với các chính trị gia, các nhà đầu tư và ngành cung cấp nước trong nỗ lực của chúng tôi nhằm cung cấp cơ hội sử dụng nước uống sạch dễ dàng hơn cho nhiều người dân hơn", Mads Nipper cho biết.

Các giải pháp cung cấp nước bền vững hoạt động bằng năng lượng mặt trời cấu thành một phần ngày càng tăng trong các hoạt động của Grundfos, và gần đây nhất, nhà sản xuất máy bơm này đã bắt đầu sản xuất hai sản phẩm mới trong danh mục Lifelink tại Ấn Độ: AQtap cung cấp nước theo thanh toán và cho phép công ty cấp nước kiểm soát giá cả và đảm bảo rằng hệ thống nước được bảo dưỡng, và AQpure xử lý nhanh chóng và hiệu quả nước bề mặt và nước sông thành loại nước uống được.

Được giới thiệu tại Paris

LHQ mô tả các sáng kiến của Grundfos và các sáng kiến khác đoạt giải thưởng như là Những Hoạt động Ngọn Hải đăng Thắp sáng (Lighthouse Activity) vốn có liên quan đến một trong bốn lĩnh vực tập trung của sáng kiến Động lực Thay đổi (Momentum for Change). LHQ xem các sáng kiến này là một vài ví dụ thực tế nhất, có khả năng mở rộng và nhân rộng nhất về những gì mà quần chúng, doanh nghiệp, chính phủ và các ngành đang thực hiện để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và những thách thức rộng lớn hơn về kinh tế, xã hội và môi trường.

Hơn 450 sáng kiến đã tranh tài cho giải thưởng của Liên Hiệp Quốc. 16 sáng kiến chiến thắng sẽ được giới thiệu, trưng bày tại hội nghị.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ:

Kim Nohr Skibsted
Phó Chủ tịch Tập đoàn,
Truyền thông Tập đoàn Grundfos
M: +45 3052 5020
E: kskibsted@grundfos.com

Frank B. Winther
Cán bộ Truyền thông
Truyền thông Tập đoàn Grundfos
M: +45 21996240
E: fwinther@grundfos.com

Topic: Awards
Source: Grundfos

Sectors: Water, Design Process, Engineering, Daily News
https://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network


Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network.

 

Grundfos Releated News
Sept 8, 2016 11:00 HKT/SGT
กรุนด์ฟอส: จากวิสัยทัศน์สู่ความจริง
Sept 8, 2016 11:00 HKT/SGT
Grundfos: Khi Tầm nhìn được Chuyển biến thành Hiện thực
Sept 8, 2016 11:00 HKT/SGT
Grundfos: Visi Diwujudkan Menjadi Kenyataan
Sept 8, 2016 11:00 HKT/SGT
グルンドフォス:理念が現実に
Sept 8, 2016 11:00 HKT/SGT
그런포스: 비전을 현실로 만들다
More news >>
Copyright © 2021 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
Home | About us | Services | Partners | Events | Login | Contact us | Cookies Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Terms of Use | RSS
US: +1 800 291 0906 | Beijing: +86 400 879 3881 | Hong Kong: +852 8192 4922 | Singapore: +65 6653 1210 | Tokyo: +81 3 6859 8575