English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
Thursday, 25 October 2012, 17:00 HKT/SGT
Share:
    

Source: Asian Forum on Corporate Social Responsibility (AFCSR)
เปิดฉากงานสัมมนาเชิงวิชาการแห่งเอเชียด้านความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมประจำปี 2555 (AFCSR 2012) ด้วยแนวคิดแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่สำคัญยิ่งต่อธุรกิจและสังคมทั่วภูมิภาคเอเชีย

BANGKOK, Oct 25, 2012 - (ACN Newswire) - งานสัมมนาเชิงวิชาการแห่งเอเชียด้านความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (Asian Forum on Corporate Social Responsibility) ได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 โดยมี Asian Institute of Management อีกทั้ง The Ramon V. del Rosario Sr. Center for Corporate Social Responsibility (AIM-RVR CSR Center) และ Intel Corporation ร่วมเป็นเจ้าภาพ งานสัมมนาเชิงวิชาการแห่งเอเชียครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 500 คน ทั้งนักธุรกิจ บุคลากรจากภาครัฐ นักวิชาการ บุคลากรจากองค์การอิสระ องค์กรพหุภาคี รวมทั้งสื่อมวลชนจากทั่วเอเชียเข้าร่วมงาน


เปิดฉากงานสัมมนาเชิงวิชาการแห่งเอเชียด้านความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมประจำปี 2555 (AFCSR 2012) ด้วยแนวคิดแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่สำคัญยิ่งต่อธุรกิจและสังคมทั่วภูมิภาคเอเชีย


การสัมมนาในปีนี้จะนำเสนอข้อมูลและแนวทางปฏิบัติในหัวข้อ "ก้าวย่างที่สร้างสรรค์เพื่อเสริมคุณค่าที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับธุรกิจและสังคม" เพื่อนำเสนอกรอบแนวทางให้ผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงนำแนวคิดความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (CSR) สร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร

"ปีที่ผ่านมาเราได้ตั้งข้อสังเกตว่านวัตกรรมได้ถูกนำไปสร้างกลยุทธ์ในงาน CSR ขององค์กร โดยมีทั้งนวัตกรรมที่มุ่งเน้นไปเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนที่ยากจนในชนบท" ศาตราจารย์ เฟลิเป บี อัลฟอนโซ ผู้อำนวยการงานสัมมนาเชิงวิชาการแห่งเอเชีย ประจำปี 2555 กล่าว "เรายังจำเป็นต้องมุ่งเน้นแนวทางในการคิดค้นกระบวนการห่วงโซ่อุปทานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องให้มากขึ้นเพื่อที่จะรวมพลังทุกฝ่ายองค์กรอีกทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในหมู่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด”

"นอกเหนือจากการส่งเสริมการเจริญเติบโตให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางแล้ว การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการห่วงโซ่อุปทานยังช่วยลดปริมาณขยของเสีย และยังปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อีกด้วย" เขากล่าวเสริม" ในขณะเดียวกันการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายช่วยให้เราสามารถขับเคลื่อนและเสริมความร่วมมือรวมในการพัฒนาโครงการเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกัน"

"สิ่งที่ทำให้ AFCSR แตกต่างจากงานอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันคือเนื้อหาของการสัมมนาจะอยู่ในกรอบข้อมูลเชิงวิชาการที่จะเอื้อให้ผู้ปฏิบัติงานด้าน CSR มารวมกันเพื่อหาแนวทางที่จะสร้างโครงการที่เกิดผลลัพธ์สูงสุดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อผู้เกี่ยวข้อง" อัลฟอนโซเสริม

ในโอกาสนี้ ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยและประธานกรรมการของธนาคารไทยพาณิชย์ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน โดยนายอานันท์ ปันยารชุนได้กล่าวถึงความสำคัญที่เพิ่มมากขึ้นของงาน CSR อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์ทางการเงินปี 1997 วิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี 2007 อีกทั้งการผันผวนของตลาดวอลสตรีท

"ผู้บริโภคในปัจจุบันเรียกร้องให้องค์กรพิจารณาผลกระทบที่มีต่อสังคม ให้เท่าเทียมกับผลประโยชน์ทางธุรกิจที่องค์กรได้รับ" นายอานันท์กล่าว "ขณะนี้เรากำลังอาศัยอยู่ในโลกที่ไร้พรมแดน และเนื่องจากเรามีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น เราจึงเห็นได้ว่าโลกาภิวัตน์กำลังมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม "

นอกจากนี้นายอานันท์ยังแบ่งปันประสบการณ์กิจกรรมเพื่อสังคมของประเทศไทยว่า "เราภาคภูมิใจที่เราสามารถเป็นต้นแบบเศรษฐศาสตร์สำหรับประเทศในกลุ่มแม่น้ำโขงและพื้นที่ใกล้เคียง สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม สังคมไทยตระหนักและเพิ่มความสำคัญในเรื่องของสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยใส่ใจที่จะพัฒนาองค์กรเพื่อคนส่วนรวม หรือแม้กระทั่งการเลือกใช้พลังงานทดแทน เป็นต้น"

ดร. สตีเฟน เจ เดกครี ประธานสถาบัน Asian Institute of Management (AIM) กล่าวว่า AFCSR เป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้พันธกิจในการพัฒนาผู้นำและผู้บริหารที่จะทำให้เอเชียเป็นแหล่งที่มาของความรู้ความสามารถและคลังปัญญาของโลก "AIM สร้างทักษะการบริหารที่จำเป็นสำหรับภาคธุรกิจและภาคการพัฒนาอยู่อย่างสม่ำเสมอ สิ่งเร่งด่วนในทศวรรษนี้คือการ รวมทักษะ เพื่อให้ผู้บริหารในเอเชียสามารถแก้ไขปัญหาและสร้างโอกาสใหม่ ผู้บริหารของ AIM ทั้งในปัจจุบันและอนาคตจะสามารถตอบรับกับสถานการณ์ทั้งในด้านธุรกิจและสังคมได้อย่างคล่องแคล่ว เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน”ดร.เดกครี กล่าว

"สิ่งเร่งด่วนในยุคนี้คือการเติมเต็มช่องว่างให้กับผู้บริหารที่มีจิตสำนึกต่อการดำเนินธุรกิจและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม CSR จะช่วยเชื่อมโยงช่องว่างนี้ และ AIM-RVR CSR Center จะเพิ่มคุณค่าทางความคิดให้กับนักบริหารและจะช่วยหล่อหลอมนักบริหารรุ่นใหม่ที่ดีต่อไป”

ทั้งนี้ มร. อัลฟอนโซกล่าวเสริมว่า "เราทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ CSR เป็นกลยุทธ์และฝังรากลึกในการดำเนินงานและสร้างคุณค่าให้องค์กร เราได้เห็นวิวัฒนาการของ CSR ตลอดหลายปีที่ผ่านมา จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในองค์กรต่างๆ และตอนนี้เรากำลังมองไปข้างหน้าเพื่อนำแนวทาง CSR สู่การปฏิบัติจริง เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนต่อชุมชนเอเชีย"

เกี่ยวกับ AIM(Asian Institute of Management)

สถาบันแห่งเอเชียผู้ริเริ่มหลักสูตรการศึกษาระดับนานาชาติสำหรับนักบริหาร ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1968 ด้วยความร่วมมือของฮาร์วาร์ด บิสซิเนส สคูล นักวิชาการในเอเชีย และกลุ่มนักธุรกิจผู้มีความสามารถและเป็นที่ยอมรับ สถาบันฯ ออกแบบหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาโทและหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรระดับจัดการในแถบเอเชีย ปัจจุบัน AIM มีศิษย์เก่าทั่วโลกร่วม 39,900 คน โดยสถาบันฯได้รับการรับรองตามมาตรฐานระดับโลกของสมาคม Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) ในสหรัฐอเมริกา AIM มีหลักสูตรระดับปริญญา 3 หลักสูตร คือปริญญาโทบริหารธุรกิจ (ทั้งแบบเต็มเวลาและสำหรับผู้บริหารระดับสูง), ปริญญาโทด้านการบริหารและจัดการและปริญญาโทในการบริหารและพัฒนา สถาบันฯ ยังเป็นที่รู้จักในหลักสูตรเปิด (Open Enrollment)และโปรแกรมที่ออกแบบพิเศษสำหรับผู้บริหารทั้งในองค์กรธุรกิจและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรเชิงธุรกิจ (Business and non-business organizations)

เกี่ยวกับ AIM-RVR CSR Center

AIM มี The Ramon V. del Rosario Sr. Center for Corporate Social Responsibility (AIM-RVR CSR Center) เพื่อทำวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคม ภารกิจหลักคือ การดูแลจัดการ ความรับผิดชอบด้านสังคมขององค์กรธุรกิจ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบปัญหาของสังคมที่องค์กรธุรกิจมีความเกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดหาเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรพัฒนา จัดการ และประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมที่แสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้า แรงงาน และสภาพแวดล้อม งานของศูนย์วิจัยคือ การเขียนกรณีศึกษา ค้นคว้าวิจัย พัฒนาหลักสูตร เพื่อการเรียนการสอน และการจัดสัมมนา ศูนย์ยังเป็นผู้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการแห่งเอเชียเป็นประจำทุกปี และยังให้คำปรึกษาแก่บริษัทต่างๆ สำหรับประเทศในแถบเอเชีย งานวิจัยที่ศูนย์ได้ทำการศึกษา อาทิเช่น คู่มือ และกรอบการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ตัวอย่างของกิจกรรมเพื่อสังคม ฐานข้อมูลของโครงงานที่เสนอเข้าชิงรางวัล CSR กิจกรรมเพื่อสังคมของธุรกิจเหมืองแร่ กิจกรรมเพื่อสังคมในประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชีย และนวัตกรรมในงานกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันได้ตั้งชื่อศูนย์ตามชื่อของเรมอน วี เดล โรซาริโอ (Ramon V. del Rosario) ผู้ร่วมก่อตั้ง AIM ผู้ก่อตั้งและประธาน บริษัทฟินม่าในประเทศฟิลิปปินส์

เกี่ยวกับงานสัมมนาเชิงวิชาการแห่งเอเชีย AFCSR

งานสัมมนาเชิงวิชาการแห่งเอเชีย AFCSR ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นงานสัมมนาด้านความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมที่โดดเด่น และมีชื่อเสียงที่สุดของเอเชีย โดยยืนยันได้จากจำนวนผู้เข้าร่วมงานกว่า 400 – 500 คน ต่อเนื่องกันหลายปี ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับโอกาสให้แสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบเชิงวิชาการ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ให้ประโยชน์สูงสุด ในปีนี้งานสัมมนาเชิงวิชาการแห่งเอเชียเข้าสู่ทศวรรษที่สอง หลังจากการจัดงานมาแล้ว 10 ครั้งในเมืองหลักในแถบเอเชีย เช่น มะนิลา กรุงเทพ กัวลาลัมเปอร์ จาการ์ต้า โฮจิมินห์ และสิงคโปร์

ขอบพระคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ไมก้า ปาลิลีโอ

Ogilvy Public Relations Manila
+632 238 7000 loc. 7052
[email protected]

Topic: Trade Show or Conference
Sectors: Daily Finance, Daily News
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network


Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network.

 

Asian Forum on Corporate Social Responsibility (AFCSR) Releated News
Sept 10, 2015 04:00 HKT/SGT
Asian Forum on Corporate Social Responsibility (AFCSR) Underscores Mindset Change among Businesses to Create Impact on Society
Aug 28, 2015 07:30 HKT/SGT
14th Asia Forum on Corporate Social Responsibility (AFCSR) Explores Social Entrepreneurship and the Future of Doing Good
July 22, 2015 22:00 HKT/SGT
14th Asian Forum on Corporate Social Responsibility in Bangkok to explore Social Entrepreneurship and the Future of CSR
June 1, 2015 09:00 HKT/SGT
Bunker Roy to Address the 14th AFCSR in Bangkok 8-9 September
May 25, 2015 15:00 HKT/SGT
Bunker Roy, Acclaimed Founder of Barefoot College, to Address the 14th Asian Forum on Corporate Social Responsibility in Bangkok
More news >>
Copyright © 2020 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
Home | About us | Services | Partners | Events | Login | Contact us | Cookies Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Terms of Use | RSS
US: +1 800 291 0906 | Beijing: +86 400 879 3881 | Hong Kong: +852 8192 4922 | Singapore: +65 6653 1210 | Tokyo: +81 3 6859 8575