English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
2015年4月15日 08時00分
Share:
    

Source: 13th UN Congress on Crime Prevention
第十三届联合国预防犯罪大会组织委员会:卡塔尔的 AUNEK 服务保护老年人和残疾人
该项目的建立是因为卡塔尔被认为是世界上最健康的国家

卡塔尔多哈, 2015年4月15日 - (亚太商讯) - 为了维持卡塔尔通过为公民和居民的服务而被认为是世界上最健康的国家的形象,卡塔尔的首相和内政大臣阿卜杜拉·本·纳赛尔·本·哈利法·阿勒萨尼在2015年4月12日-19日在多哈举办的第十三届联合国预防犯罪大会的展会上发布了Aunek紧急呼叫服务。


Aunek Service


“Aunek允许老年人和有特殊需求以及慢性病的人,能够在医疗紧急时期或者犯罪与危险的时候迅速获得帮助。”国家指挥中心技术技术事务部副部长Major Engr. Aref Hassan说。

作为内政部国家指挥中心的技术事务部门的提案,Aunek利用类似传呼机的小设备,仅仅通过一个按键就可以给警察、救护车、医院和其他相关部门发送求助信号。

除了发送者的地理信息外,发出信号可以迅速识别出发送者的个人和医疗信息,因此相关机构可以做出更有效和完整的响应计划。

Aunek使用了国家指挥中心的整合通讯控制系统(ICCS)和统一地理系统(Najm)。Najm获得了2012年中东论坛的最佳开发系统和2013年美国系统研究所的地理数据杰出奖。

卡塔尔是世界上网络最完善的国家之一。2014年全球信息技术报告指出,卡塔尔的网络完善度在148个发达和发展中国家中排名23,并居阿拉伯国家首位。卡塔尔网络最有优势的方面是政府对于信息通讯技术的利用,排名全球第四位。

Aunek服务的发布,进一步突出了卡塔尔在保护居民健康安全方面所作出的努力。近期卡塔尔所得到的全球最健康国家的称号是一家美国在线财经新闻评论公司,24/7 华尔街,所赋予的。

全球调查指出,卡塔尔每1000人中有7.7位医生,居全球首位。该国死亡率也较低,为千分之一点四,预期寿命为77.6岁(全球28位),新生儿死亡率仅为千分之七(全球第44位),人均保健开支为2029美金(全球25位)。

全球最健康国家排在卡塔尔之后的分别是挪威、瑞士、卢森堡、日本、冰岛、奥地利、新加坡、瑞典和澳大利亚。

Aunek 服务: http://hugin.info/168429/R/1911095/681753.jpg

有关进一步问题和更多信息,请联系:
[email protected]
+974 5064 0324


Topic: New Service
Source: 13th UN Congress on Crime Prevention

Sectors: Retail & eCommerce, Daily News, Healthcare & Pharm
https://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network


Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network.

 

13th UN Congress on Crime Prevention Releated News
Apr 21, 2015 08:00 HKT/SGT
คณะกรรมการจัดงานของสภาแห่งสหประชาชาติในการป้องกันอาชญากรรมสมัยที่ 13: โลกได้ให้คำปฏิญาณในการนำปฏิญญาโดฮาเข้าสู่การลงมือปฏิบัติในการต่อสู้กับอาชญากรรม
Apr 21, 2015 08:00 HKT/SGT
Ủy ban Tổ chức của Hội nghị lần thứ 13 của Liên Hợp Quốc về Phòng chống Tội ác: Thế giới Quyết tâm Đưa Tuyên thệ Doha vào Hành động trong Cuộc Đấu tranh Chống Tội ác
Apr 21, 2015 08:00 HKT/SGT
Panitia Pelaksana Kongres PBB Ke-13 tentang Pencegahan Kejahatan: Dunia Bersumpah untuk Mengubah Deklarasi Doha menjadi Tindakan dalam Peperangan Melawan Kejahatan
Apr 21, 2015 08:00 HKT/SGT
第13回国連犯罪防止会議委員会:犯罪に対する闘いにおいて世界はドーハ宣言を行動に移すことを誓う
Apr 21, 2015 08:00 HKT/SGT
‘제13차 UN 범죄 예방 및 형사 사법 회의’ 조직위원회: 세계는 범죄와의 전쟁에 대한 ‘도하 선언’을 행동에 옮기기로 결심했다
More news >>
Copyright © 2021 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
Home | About us | Services | Partners | Events | Login | Contact us | Cookies Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Terms of Use | RSS
US: +1 800 291 0906 | Beijing: +86 400 879 3881 | Hong Kong: +852 8192 4922 | Singapore: +65 6653 1210 | Tokyo: +81 3 6859 8575