English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
Monday, 6 July 2015, 15:00 HKT/SGT
Share:
    

Source: CropLife Asia
CropLife Asia สนับสนุนการประสานกฎระเบียบการขึ้นทะเบียนเคมีเกษตรในอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวระหว่างการประชุมเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน
การประชุมการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2558 ที่กรุงเทพ CropLife Asia นำเสนออุตสาหกรรมเคมีเกษตรและการสนับสนุนความพยายามในการประสานกฎระเบียบใน AEC ให้เกิดขึ้นจริง

BANGKOK, July 6, 2015 - (ACN Newswire) - ณ การประชุมเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนที่โรงแรม AETAS ลุมภินี กรุงเทพฯในวันนี้ Dr. Vasant Patil ผู้อำนายการด้านวิทยาศาสตร์และกฎระเบียบของ CropLife Asia นำเสนอประโยชน์ของการมีกรอบกฎระเบียบร่วมกันสำหรับสินค้าเคมีเกษตรในประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งประเด็นหลักได้แก่การเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีช่องทางในการเข้าถึงปัจจัยการผลิต และเทคโนโลยีที่สร้างความเข้มแข็งให้กับความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค

เกษตรกรในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนมีศักยภาพสูงที่สุดในโลกกลุ่มหนึ่ง หากแต่ต้องประสบกับความท้าทายที่หลากหลา ย Dr. Patil กล่าวไปอีกว่า “เรามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบช่วยเหลือเกษตรกรให้เข้าถึงเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ปลอดภัยและยั่งยืนท่ามกลางสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ปัญหาโรคพืชและแมลงต่างๆ ที่เลวร้ายลง การมีกรอบกฎระเบียบเดียวกันในกลุ่มประเทศอาเซียนสำหรับสินค้าเคมีเกษตรจะเป็นความก้าวหน้าอย่างมากในการสร้างความมั่นใจว่าเกษตรกรจะได้รับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและจำเป็นในการจัดการกับความท้าทายเหล่านั้น และสร้างสรรความยั่งยืนทางการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค”

กลุ่มประเทศอาเซียนมักได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของโลก อย่างไรก็ตามประเทศที่มีการผลิตสินค้าเกษตรสูงสุด 8 ประเทศในอาเซียน ภาคการเกษตรมีมูลค่าเพียงโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ในขณะที่แรงงานที่อยู่ในภาคเกษตรมีมากถึงร้อยละ 46 โดยฉลี่ย ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีสัดส่วนร้อยละ12 ของ GDP ในขณะที่แรงงานร้อยละ 38 ทำงานในภาคเกษตร ความไม่สอดคล้องกันนี้แสดงให้เห็นว่าภาคการเกษตรในกลุ่มประเทศอาเซียนยังมีศักยภาพในการพัฒนาอีกมาก

สำหรับการเกษตรแทบจะเรียกได้ว่าโอกาสในการพัฒนานั้นไม่มีข้อจำกัด AEC ที่จะบรรลุผลในปี 2558 นี้จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดว่าภาคการเกษตรจะสามารถสร้างความสำเร็จจากศักยภาพที่มีหรือไม่ Dr. Siang Hee Tan ผู้อำนวยการบริหาร Crop Life Asia กล่าว

“เป็นที่ทราบว่ามีการคาดการณ์ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า GDP รวมของกลุ่มประเทศอาเซียนจะแซงหน้าประเทศอังกฤษและญี่ปุ่น แต่ในเวลาเดียวกันประชากรโลกจะเพิ่มมากขึ้นอีก 1 พันล้านคน โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 60 ล้านคนในกลุ่มประเทศอาเซียน คำถามคือภาคการเกษตรของไทยและอาเซียนพร้อมหรือไม่ที่จะเผชิญกับความท้าทายในการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงประชากรในภูมิภาคและในโลกใบนี้โดยใช้โอกาสอย่างเต็มที่จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในกลุ่มประเทศอาเซียน ถ้าเราเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ทันสมัยสูงสุด เราจะไปได้ไกลในการบรรลุถึงศักยภาพดังกล่าว ซึ่งสิ่งนี้เป็นการช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนของภูมิภาคนี้ และยกระดับภาคการเกษตรในกลุ่มประเทศอาเซียนไปอีกขึ้นหนึ่ง”

ในขณะที่ AEC กำลังใกล้เข้ามา ภาคอุตสาหกรรมเคมีเกษตรกำลังผลักดันให้มีการประสานกฎระเบียบในกลุ่มประเทศอาเซียนให้เป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมให้ประเทศต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละประเทศในการพัฒนาภาคการเกษตร การดำเนินการที่จะสร้างผลกระทบในเชิงบวกที่สำคัญสำหรับเรื่องนี้ประกอบไปด้วย

- การเปิดโอกาสให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุดในการปกป้องและอารักขาพืชจากโรคและแมลง

- ลดภาระของรัฐบาลของกลุ่มประเทศอาเซียนโดยการสร้างศักยภาพร่วมกันในเรื่องกฎระเบียบ ความรู้ และข้อมูลสำหรับประเทศสมาชิกซึ่งจะช่วยลดการทำงานซ้ำซ้อน ต้นทุน และการใช้ทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์

- ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคการเกษตรของกลุ่มประเทศอาเซียนโดยลดข้อจำกัดทางการค้าและการลงทุน โดยปกป้องเกษตรกรจากเคมีเกษตรที่ผิดกฎหมายและไม่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการลดผลผลิตและทำลายสิ่งแวดล้อม

- สนับสนุนให้กลุ่มประเทศอาเซียนมีจุดยืนที่เข้มแข็งในการรับกับความท้าทายจากความมั่นคงทางอาหารในทศวรรษหน้าและต่อไปในอนาคตผ่านประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีด้านเคมีเกษตรฯ

การประชุมเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2558 ได้เริ่มขึ้นเมื่อวานนี้ในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 และจะดำเนินต่อไปอีก 3 วัน การประชุมนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาสังคมจากทั่วโลกเพื่อหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) พลังงานทดแทน และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยมีกำหนดจะสรุปผลการประชุมในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558

เกี่ยวกับ CropLife Asia

CropLife Asia เป็นสมาคมที่ไม่แสวงหากำไร และเป็นหน่วยงานภูมิภาคของ CropLife International ซึ่งเป็นเสียงของอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร เราผลักดันการมีอาหารที่เพียงพอและปลอดภัย วิศัยทัศน์ของเราคือความมั่นคงทางอาหารที่เกิดขึ้นโดยนวัตกรรมทางการเกษตร CropLife Asia ให้การสนับสนุน 15 สมาคมที่เป็นสมาชิกทั่วทั้งภูมิภาค และมีบริษัท 9 บริษํทหลักที่เป็นผู้นำในเทคโนโลยีอารักขาพืช เมล็ดพันธ์ และการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวิภาพ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.croplifeasia.org.

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
Duke Hipp
Director, Communications and Outreach
CropLife Asia
Tel: +65 6221 1615
duke.hipp@croplifeasia.org

Topic: Press release summary
Source: CropLife Asia

Sectors: Food & Beverage, Daily News
https://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network


Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network.

 

CropLife Asia Related News
July 13, 2021 17:20 HKT/SGT
CropLife Asia Echoes FAO Call to Transform our Food Systems
May 21, 2021 16:00 HKT/SGT
CropLife Asia Highlights how Plant Science is 'Part of the Solution' on Biodiversity Day
Mar 22, 2021 11:00 HKT/SGT
Water Crisis Highlights Need for New Solutions & Technologies to Drive Conservation in Asian Agriculture
Mar 12, 2021 06:00 HKT/SGT
CropLife Asia's 'Drone for Pesticide Application' Online Forum draws Asian Policymakers and Global Experts
Mar 3, 2021 15:00 HKT/SGT
CropLife Asia 2021 Annual General Meeting convenes virtually with Regional Food Supply Chain & Farmer Resiliency Center Stage
More news >>
Copyright © 2023 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
Home | About us | Services | Partners | Events | Login | Contact us | Cookies Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Terms of Use | RSS
US: +1 214 890 4418 | China: +86 181 2376 3721 | Hong Kong: +852 8192 4922 | Singapore: +65 6549 7068 | Tokyo: +81 3 6859 8575