English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
2015年4月10日 16時00分
Share:
    

來源 13th UN Congress on Crime Prevention
泰國公主強調教育在犯罪預防和刑事司法方面的作用

卡塔爾多哈, 2015年4月10日 - (亞太商訊) - 在最近多哈青年論壇有關犯罪預防和刑事司法的會議上,泰國公主巴拉克緹雅哈•瑪哈朵璐強調教育對打擊犯罪的重要性。

泰國公主強調教育在犯罪預防和刑事司法方面的作用

“打擊犯罪的最好工具是教育,”巴拉克緹雅哈公主表示。 “這還是釋放人類潛能的最好方式。”

巴拉克緹雅哈公主引述了卡塔爾政府為此作出的努力:通過卡塔爾基金會,卡塔爾內政部與聯合國毒品和犯罪辦公室合作,通過教育培養守法文化,作為可持續發展整體戰略的一部分。

她鼓勵與會代表利用本次論壇的機會,啟動跨文化對話,建立友誼,討論、提出實用的建議,同時利用經驗以成為其他青年人的榜樣。

“您不僅需要創新,而且還必須是行動和反思的居民。”

作為聯合國親善大使,巴拉克緹雅哈公主是王儲殿下瑪哈•瓦基拉隆功的唯一孩子。她從康乃爾大學獲得博士學位。

她參與的防止針對婦女的暴力全國公共意識推廣活動為聯合國婦女的全球“對女性暴力說不”活動收集到超過三百萬個簽名。

除了促進犯罪被害人的權利之外,巴拉克緹雅哈公主還致力於確保公平對待被監禁的女性罪犯,同時為她們的改過自新提供足夠的準備。

她為監獄的泰國女性發起了"Kamlangjai"或"Inspire"項目。這一項目旨在保證為關押在監獄的女性罪犯提供足夠的幫助,同時讓她們為釋放後融入社會做好準備。她的ELFI(改善女犯人的生活)項目建議為女犯人制定新的規則,同時為女犯人採取非監禁措施。

類似地,卡塔爾同樣正在通過憲法和立法持續提升對女性權利的關注。在最近於紐約舉行的第59屆聯合國婦女地位會議上,卡塔爾常駐聯合國代表Sheikha Alya Ahmed bin Saif Al-Thani女士表示,卡塔爾熱衷於提升居民平等,正在努力將女性問題,尤其與提供適當工作和增強對女性的社會保護相關的工作集成到所有戰略和國家計劃。

卡塔爾還採用了預防性政策保護普通公民的權利和婦女權利,尤其卡塔爾2030年國家構想是促進和增強婦女權利的支柱之一。

泰國和卡塔爾建立了持久的關係,這要追溯到1980年建立的外交關係。兩個國家簽訂了健康領域的諒解備忘錄;招募泰國工人在卡塔爾工作的協議;文化和貿易領域的合作以及農產品和商品的投資。泰國有12%的人口是穆斯林,同時是全球第6大清真食品出口商。

有關進一步問題和更多信息,請聯繫:
Media@turjuman.net
+97450640324

欲了解更多信息,請聯繫:
 話題 Government
來源 13th UN Congress on Crime Prevention

部門 Daily News
https://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network


Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network.

 

13th UN Congress on Crime Prevention Related News
Apr 21, 2015 08:00 HKT/SGT
คณะกรรมการจัดงานของสภาแห่งสหประชาชาติในการป้องกันอาชญากรรมสมัยที่ 13: โลกได้ให้คำปฏิญาณในการนำปฏิญญาโดฮาเข้าสู่การลงมือปฏิบัติในการต่อสู้กับอาชญากรรม
Apr 21, 2015 08:00 HKT/SGT
Ủy ban Tổ chức của Hội nghị lần thứ 13 của Liên Hợp Quốc về Phòng chống Tội ác: Thế giới Quyết tâm Đưa Tuyên thệ Doha vào Hành động trong Cuộc Đấu tranh Chống Tội ác
Apr 21, 2015 08:00 HKT/SGT
Panitia Pelaksana Kongres PBB Ke-13 tentang Pencegahan Kejahatan: Dunia Bersumpah untuk Mengubah Deklarasi Doha menjadi Tindakan dalam Peperangan Melawan Kejahatan
2015年4月21日 8時00分 JST
第13回国連犯罪防止会議委員会:犯罪に対する闘いにおいて世界はドーハ宣言を行動に移すことを誓う
Apr 21, 2015 08:00 HKT/SGT
‘제13차 UN 범죄 예방 및 형사 사법 회의’ 조직위원회: 세계는 범죄와의 전쟁에 대한 ‘도하 선언’을 행동에 옮기기로 결심했다
More news >>
Copyright © 2023 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
Home | About us | Services | Partners | Events | Login | Contact us | Cookies Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Terms of Use | RSS
US: +1 214 890 4418 | China: +86 181 2376 3721 | Hong Kong: +852 8192 4922 | Singapore: +65 6549 7068 | Tokyo: +81 3 6859 8575