English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어
 Vietnamese Press Releases
 Industrial Metals & Mining
Azelis significantly increases its market presence in Vietnam through the acquisition of a majority shareholding in MKVN Chemicals and Viet Chemi
Jan 05, 2021 14:35 HKT
Sự hiện diện của Azelis trên thị trường Việt Nam đã được củng cố sâu sắc sau thương vụ thu mua đa số cổ phần tại MKVN Chemicals và Viet Chemi
Jan 05, 2021 14:30 HKT
Bayfield Ventures Corp.: Bayfield Hoàn tất Chương trình Khoan 2013 tại Lô Burn sông Rainy River, Tây Bắc Ontario
Nov 27, 2013 10:00 HKT
Bayfield Khoan Thăm dò 1,5 mét khai thác được 528 gram Vàng và 103 gram Bạc mỗi tấn quặng tại Lỗ Khoan Sâu Mở rộng Khu vực Intrepid trên Sông Rainy, Tây Bắc Ontario
Oct 02, 2013 12:50 HKT
Grundfos sẽ giúp quý vị hiểu rõ hiệu suất đối với các máy bơm nước thải
May 03, 2013 22:30 HKT
Bayfield Ventures Corp.: Khoan thăm dò 11,0 mét khai thác được 12,19 grams Vàng và 30,04 grams Bạc trên Rainy River, NW Ontario
Apr 23, 2013 15:00 HKT
Grundfos: Trụ sở mới tại Chicago đẩy mạnh phát triển tại Bắc Mỹ
Apr 17, 2013 12:00 HKT
Skyharbour Resources Ltd: Skyharbour mở rộng khu đất gần khu khai thác Urani cao cấp phía Nam Hồ Patterson lên 388.000 mẫu Anh, phía Bắc Saskatchewan
Mar 28, 2013 09:00 HKT
Skyharbour Resources Ltd.: Skyharbour mua lô đất U3O8 đáng kể trong khu vực Hồ Patterson và phía Đông lưu vực sông Athabasca, phía Bắc Saskatchewan
Mar 22, 2013 08:00 HKT
Next >>
Copyright © 2024 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
Home | About us | Services | Partners | Events | Login | Contact us | Privacy Policy | Terms of Use | RSS
US: +1 214 890 4418 | Beijing: +86 400 879 3881 | Hong Kong: +852 8192 4922 | Singapore: +65 6549 7068 | Tokyo: +81 3 6859 8575

Connect With us: