English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어
 Vietnamese Press Releases
 Sustainablity Water
Gradiant, Nhà cung cấp Giải pháp Nước Toàn cầu, được Trao các Hợp đồng Mới ở Ấn Độ trị giá 20 triệu đô la
Dec 06, 2022 08:00 HKT
BayWa r.e. thắng lớn tại Hội nghị đổi mới kỹ thuật số Huawei APAC 2022
Jun 15, 2022 11:01 HKT
BayWa r.e. khẳng định tiếp tục cam kết với cộng đồng tỉnh Lạng sơn bằng các việc cải thiện các công trình vệ sinh các trường tiểu học
Mar 04, 2022 09:01 HKT
Gradiant giành được 5 dự án DBOOM mới ở Indonesia và Việt Nam, Bổ nhiệm các Giám đốc Điều hành để thúc đẩy tăng trưởng
Dec 07, 2021 09:55 HKT
Gradiant đạt tăng trưởng mạnh trên toàn Châu Á Thái Bình Dương trong đại dịch, với công nghệ xử lý nước Cleantech
Sep 22, 2021 09:00 HKT
Azelis significantly increases its market presence in Vietnam through the acquisition of a majority shareholding in MKVN Chemicals and Viet Chemi
Jan 05, 2021 14:35 HKT
Sự hiện diện của Azelis trên thị trường Việt Nam đã được củng cố sâu sắc sau thương vụ thu mua đa số cổ phần tại MKVN Chemicals và Viet Chemi
Jan 05, 2021 14:30 HKT
ĐỀ XUẤT CHÍNH PHỦ THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI NGÀNH NÔNG NGHIỆP BẢO ĐẢM AN NINH LƯƠNG THỰC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG
Sep 12, 2018 17:00 HKT
Grundfos: Khi Tầm nhìn được Chuyển biến thành Hiện thực
Sep 08, 2016 11:00 HKT
Grundfos có Lợi nhuận cao hơn nữa
Sep 03, 2016 13:00 HKT
Grundfos Unites tại Hàn Quốc
Aug 12, 2016 13:00 HKT
Grundfos: Đường cao tốc đi đến tương lai của Trung Quốc
Jul 13, 2016 14:00 HKT
Grundfos Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Tập đoàn Mới phụ trách Dịch vụ
May 27, 2016 10:00 HKT
Grundfos: Các chính trị gia và doanh nghiệp được kêu gọi hành động vì nhân đạo ở Istanbul
May 24, 2016 11:00 HKT
Grundfos Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Điều hành Nhóm Mới phụ trách Phát triển Kinh doanh
May 20, 2016 12:00 HKT
Grundfos: Hư hỏng không phải là một lựa chọn ở Budapest
May 19, 2016 16:00 HKT
Grundfos: Công nghệ Đan Mạch dẫn lối tại California
Apr 05, 2016 14:00 HKT
Grundfos Đạt Kết quả Tốt Bất chấp Điều kiện Thị trường Khó khăn
Mar 08, 2016 14:00 HKT
Grundfos: Trên tiền tuyến chống lại biến đổi khí hậu ở Đài Loan
Jan 30, 2016 11:00 HKT
Grundfos hợp tác với Nhóm Tài nguyên Nước 2030
Jan 23, 2016 11:00 HKT
Next >>
Copyright © 2024 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
Home | About us | Services | Partners | Events | Login | Contact us | Privacy Policy | Terms of Use | RSS
US: +1 214 890 4418 | Beijing: +86 400 879 3881 | Hong Kong: +852 8192 4922 | Singapore: +65 6549 7068 | Tokyo: +81 3 6859 8575

Connect With us: